Artykuły naukowe

Badania możliwości uzyskania barwnych dekoracji nie zawierających związków ołowiu i kadmu dla szkła oświetleniowego i gospodarczego

Celem projektu było zbadanie możliwości uzyskania barwnych dekoracji na podłożu szklanym nie zawierających związków ołowiu i kadmu i wypalanych w temperaturze 580–700°C. W barwnych farbach ceramicznych służących do dekorowania podłoży szklanych zawartość topnika wynosi 75–90%, a pigmentów 10–25%.

 

Tak duża zawartość topnika ma decydujący wpływ na wiele właściwości barwnej dekoracji, więc podstawowym problemem do rozwiązania był taki dobór składu topnika, aby dekoracje oparte na tym topniku charakteryzowały się współczynnikiem rozszerzalności termicznej dopasowanym do podłoża, określoną topliwością umożliwiającą zakładany stopień wybłyszczenia dekoracji po wypaleniu, odpowiednią siłą krycia oraz odpornością chemiczną. W pracy założono, że opracowane barwne dekoracje będą pozbawione pierwiastków szkodliwych, takich jak ołów i kadm.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr inż. Barbara Synowiec

SynowiecAbsolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Specjalizuje się w technologii
produkcji środków zdobniczych dla przemysłu ceramicznego i szklarskiego oraz zagospodarowaniem odpadów szklanych
w przemyśle ceramicznym.

 

e-mail: b.synowiec@icimb.pl

 

STRESZCZENIE
W artykule omówiono badania mające na celu opracowanie topników nie zawierających związków ołowiu i kadmu oraz farb ceramicznych na ich bazie dla szkła oświetleniowego i gospodarczego. Określone zostały parametry fizykochemiczne topników i barwnych dekoracji wraz z ich metodami oznaczania.
SUMMARY Research on the possibilities of obtaining colorful decorations not containing lead and cadmium compounds for lighting and household glass
In the work the results of research on the development of lead- and cadmium-free fluxes and ceramic colours designed on their basis are presented. The designed colours
are for lighting and household use. Physical and chemical parameters of fluxes and colorful decorations were determined. The measuring methods are thoroughly described.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności