Artykuły naukowe

Lokalizacja hut szkła na (pod)warszawskim Targówku

Początki przemysłu fabrycznego na terenie Warszawy przypadają na lata 1815–1830. Jego znaczny rozwój nastąpił po powstaniu styczniowym, kiedy to ukształtował się Warszawski Okręg Przemysłowy (WOP). Najsilniej reprezentowaną branżą był tutaj przemysł metalowy, w dalszej kolejności przemysły spożywczy, chemiczny, poligraficzny. Założono także huty szkła, których liczba w dwudziestoleciu międzywojennym sięgnęła kilkunastu. Cztery spośród nich funkcjonowały na terenie Targówka.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr Marcin Więcek

M WiecekArcheolog, kustosz w Muzeum Farmacji w Warszawie (Oddział Muzeum Warszawy), autor artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat szkła stosowanego w dawnych aptekach, twórca stron: www.szkloapteczne.wordpress.com oraz www.facebook.com/SzkloApteczne

marcinw33@o2.pl

 

STRESZCZENIE:

Targówek, dzielnica Warszawy od 1916 r., był miejscem lokalizacji czterech hut szkła. Ich powstawanie wpisane było w zjawisko kształtowania się po powstaniu styczniowym na terenie Warszawy i okolic tzw. Warszawskiego Okręgu Przemysłowego. W latach 70. XIX w. hutę szkła założyli tu właściciele warszawskiej fabryki chemicznej – Jan Ch. Kijewski i Adolf Scholtze. Od 1909 roku funkcjonowała krótko huta „Targówek” Moryca Wegmeistra. W latach 20. XX w. powstały „Zakłady Przemysłowe «Weneda» Szymański, Kurowski i S-ka” z hutą przy ul. Radzymińskiej 138. Od 1927 r. produkcję prowadziła fabryka przy ul. Radzymińskiej 116, w latach 30. pod nazwą „Huta i Rafineria Szkła «Targówek» Kazimierz Klimczak i S-wie”. Jedną z przyczyn zagęszczenia lokalizacji wspomnianych zakładów na niewielkim obszarze były dogodne warunki transportowe (rozbudowana sieć kolejowa). W hutach produkowano różne rodzaje szkła, z przewagą szkła laboratoryjnego, aptecznego i medycznego.

SUMMARY Location of glassworks on (near) Warsaw Targówek area
Location of glassworks on (near) Warsaw Targówek area Targówek (district of Warsaw since 1916) was the location of four glassworks. Their founding was a part of the process, which saw the shaping of the so called Warsaw Industrial District after the “January Uprising” (1863–1864). The owners of Warsaw chemical factory, Jan Ch. Kijewski and Adolf Scholtze, founded their glassworks in this area, during the 1870s. After 1909, another glassworks company: „Targówek”, owned by Moryc Wegmeister, existed for a short period of time. The third: „Zakłady Przemysłowe «Weneda» Szymański, Kurowski i S-ka” was founded in the 1920s, with the factory located at Radzymińska Street 138. In 1927, glass production was started at Radzymińska Street 116, which re-branded in 1930s, to „Huta i Rafineria Szkła «Targówek» Kazimierz Klimczak i S-wie”. One of the reasons for choosing such a small location for the factories, was the convenient transport conditions (expanded railway system). The four glassworks produced a decent variety of assortment, with laboratory, pharmacy and medical glass being the most common products.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności