Artykuły naukowe

Wpływ dodatku stłuczki szkła float z recyklingu na proces topienia masy szklanej

Zagospodarowanie odpadów szklanych to przede wszystkim ich recykling. Szkło ze względu na skład i budowę nie stanowi dla środowiska zagrożenia, a jedynie obciążenie, gdyż nie ulega rozkładowi i może zalegać na składowiskach. Postęp w technologii pozwala obecnie na ekonomiczne i ekologiczne zagospodarowanie odpadów szklanych nawet w 100%.

 

Przy recyklingu odpadów szklanych ważne jest oddzielenie szkła float od szkła opakowaniowego, ponieważ różnią się one od siebie składem chemicznym, a szkło płaskie ma również wyższą temperaturę topnienia. Dlatego też stłuczka kierowana jest głównie do hut szkła. W przypadku jednak szkła float, z uwagi na bardzo wysokie wymagania dotyczące jej jakości (brak zanieczyszczeń obcych), w rzeczywistości huty unikają wykorzystywania stłuczki z recyklingu jako dodatku do masy szklanej. Zagospodarowywana jest jedynie zawracana stłuczka własna lub z zakładów specjalizujących się w przetwarzaniu szkła (np. ścinki z dużych tafli).

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
dr inż. Anna Kuśnierz

KusnierzAdiunkt w Zakładzie Technologii Szkła, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Zajmuje się badaniami fizycznymi szkła, prowadzi pracownię chromatograficzną. W obszarze zainteresowań naukowych szczególne miejsce zajmuje faza gazowa w szkle i procesy z nią związane.

 

e-mail: a.kusnierz@icimb.pl

 

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania stłuczki float pozyskanej z recyklingu w procesie topienia szkieł opakowaniowych oraz jej wpływ na ów proces. Zaprezentowano wyniki badań zestawów surowcowych oraz uzyskanych szkieł z 30% i 60% dodatkiem stłuczki. W ramach prac laboratoryjnych przeprowadzono pomiary zapęcherzenia i badanie współczynnika rozszerzalności cieplnej oraz termiczną analizę różnicową zestawów szklarskich zawierających dwa środki klarujące: sulfat lub wieloskładnikową mieszaninę As2O3, Sb2O3, NaNO3 w proporcji 1:1:1. Uzyskane rezultaty wykazują korzystny wpływ stosowanej stłuczki float z recyklingu na proces topienia.
SUMMARY The impact of recycled glass cullet addition on the glass melting process
The article discusses the possibility of using float glass cullet from recycling for melting packaging glass and the impact of its addition on the melting process. The results of tests of raw material sets and obtained glasses with the addition of 30% and 60% cullet have been presented. As part of laboratory work the measurements of the amount of bubbles, the coefficient of thermal expansion and thermal differential analysis were carried out when two clarifying agents were used: sulfate and multicomponent mixture of As2O3, Sb2O3, NaNO3 in a 1:1:1 ratio. The results obtained demonstrate the positive effect of the recycled float used on the melting process.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności