Artykuły naukowe

Śląskie szkła barokowe ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

Kolekcja szkła Muzeum Narodowego w Krakowie to zbiór różnorodny, kształtowany przez dary i w mniejszym stopniu zakupy czynione od końca XIX w. po czasy współczesne. Dzięki wybitnym kolekcjonerom, m.in. Emerykowi Hutten-Czapskiemu, Stanisławowi Ursyn- Rusieckiemu oraz Maciejowi Wentzlowi, zbiór ten jest jednym z bogatszych w naszym kraju i gromadzi przykłady szkła środkowoeuropejskiego, w tym polskiego, z których najstarsze datowane są na koniec XVII w.2

 

Obecnie kolekcja zebrana w poddziale Szkło liczy 3502 zabytki. Obok szkieł znajdziemy tu również niewielki zbiór witraży i zwierciadeł.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr Alicja Kilijańska

KilijanskaAbsolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1995 r. zatrudniona w Dziale Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej Muzeum Narodowego w Krakowie, od 2000 r. pełni funkcję kierownika tego Działu. Sprawuje opiekę merytoryczną
nad Galerią Rzemiosła Artystycznego oraz poddziałami: złotnictwo, szkło, meble, zegary i gemmy. Prowadzi zajęcia z historii rzemiosła artystycznego i kultury materialnej dla studentów scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2005), od 2008 jest członkiem ICOM.

 

e-mail:akilijanska@muzeum.krakow.pl

 

STRESZCZENIE
Kolekcja szkła Muzeum Narodowego w Krakowie to zbiór różnorodny, kształtowany przez dary i w mniejszym stopniu zakupy czynione od końca XIX wieku po czasy współczesne. Dzięki wybitnym kolekcjonerom i w mniejszym stopniu zakupom, zasób ten jest jednym z bogatszych w naszym kraju, gromadząc przykłady szkła środkowoeuropejskiego od końca XVII wieku. W kontekście zbiorów muzealnych z Wrocławia, Jeleniej Góry, Warszawy czy Tarnowa, reprezentacja XVIII wiecznych śląskich szkieł barokowych w zbiorach Muzeum wypada skromnie. Tworzą ją cztery zabytki: kielich z nakrywą i portretem Augusta III z kolekcji Stanisława Ursyn-Rusieckiego, kielich z unikatowym wierszem w języku polskim oraz dwa przykłady szkieł z dekoracją heraldyczną i rodzajową. Przegląd kolekcji wskazuje na brak determinacji w zabieganiu o zakupy zabytków pochodzących z warsztatów funkcjonujących na Śląsku w XVIII wieku. Priorytety związane z uzupełnianiem zbioru pozostawiały szkło śląskie w dalszej kolejności, faworyzując pozyskiwanie przykładów szkła z terenu Rzeczypospolitej w jej historycznych granicach. Niemniej, ze względu na wyjątkowość posiadanych zabytków że warto zwrócić uwagę na zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie również w kontekście szkła barokowego pochodzącego ze Śląska.
SUMMARY Silesian Baroque glasswork from the collections of the National Museum in Krakow
The glasswork collection of the National Museum in Krakow is highly varied, shaped by donations and to a lesser degree by purchases undertaken beginning at the end of the 19th century and continuing until today. Thanks to the work of outstanding collectors and also to the purchases made, this forms one of the richest collections in the country of examples of Central European glasswork dating from the late 17th century. When compared to the museum collections in Wrocław, Jelenia Góra, Warsaw and Tarnów, the representation of 18th century Silesian Baroque glasswork in the NMK collection is rather modest. It comprises four historic pieces; a covered chalice with a portrait of King Augustus III from the collection of Stanisław Ursyn-Rusiecki, a chalice with a one-of-a-kind inscription in Polish, and two examples of glasswork with heraldic and genre scene decoration. A review of the collection suggests very little determination when it comes to pursuing purchases of historic glasswork originating in workshops operating in Silesia during the 18th century. Priorities set in purchasing policies for the collection neglected Silesian glasswork, favouring instead glasswork originating from within the historic borders of the Polish Republic. However, due to the exceptional quality of the works already included in the collection, it is well worth taking the collection of the NMK into consideration in the context of Silesian Baroque glasswork.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności