Artykuły naukowe

Szkła kolorowe dla małych producentów szkieł artystycznych

Oprócz niewątpliwych korzyści dla środowiska wynikających z recyklingu materiału odpadowego, jakim jest stłuczka szklana z recyklingu, można również mówić o korzyściach ekonomicznych wynikających z obniżenia kosztów wytworzenia 1 kg szkła, wprowadzając do zestawu surowiec odpadowy w postaci oczyszczonej stłuczki szklanej. Przykładowo: średnia ilość energii potrzebnej do wytopu 1 kg masy szklanej z zestawu surowcowego to ok. 20 950 kJ, czyli 5,81 kWh/kg

Przyjmując, że 1 kWh kosztuje 0,25 zł, koszt energii na wyprodukowanie 1 kg masy szklanej to 1,45 zł. W przypadku zastosowania znaczących ilości stłuczki z recyklingu, koszt ten spada do ok. 0,2 kWh/kg, czyli wynosi 0,05 zł. Koszt surowców szklarskich do wytopienia 1 kg masy szklanej dobrej jakości, według średnich cen w 2015 roku, to ok. 1,80 zł (w zależności od składu). Jeśli zastąpimy ok. 60% zestawu stłuczką (jej koszt w zależności od jakości to ok. 40 euro za 1 mg) uzyskamy zysk nawet ok. 1 zł na kilogramie gotowej masy szklanej. W ogólnym bilansie obecność stłuczki w zestawie szklarskim oszczędza wyczerpujące się złoża surowców pierwotnych aż o 30% na 1 mg wytopionego szkła, dodatkowo poprawia relację faza gazowa – masa szklana podczas samego wytopu masy szklanej. Minusem tego rozwiązania jest potencjalne zanieczyszczenie stłuczki bezbarwnej szkłem kolorowym (normy to zawartość: do 1% szkła zielonego, do 1,5% szkła bursztynowego, do 0,5% szkła szarego), metalami (do 0,001%), czy ceramiką (do 20 g). Firmy recyklingowe poddają oczyszczaniu pozyskaną stłuczkę, ale mimo stosowania coraz lepszych technologii separacji niemożliwe jest uzyskanie całkowicie bezbarwnego surowca.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
dr inż. Anna A. Kuśnierz
A KusnierzAdiunkt w Zakładzie Technologii Szkła, Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Zajmuje się badaniami fizycznymi szkła, prowadzi pracownię chromatograficzną. W obszarze jej zainteresowań naukowych szczególne miejsce zajmuje faza gazowa w szkle i procesy z nią związane.

a.kusnierz@icimb.pl

 

STRESZCZENIE:

Technologia produkcji szkieł kolorowych barwionych w masie znana jest od dawna. Szkła te różnią się na tyle składem chemicznym, że nie możemy ich łączyć w dowolny sposób bez zwrócenia uwagi na ich parametry fizykochemiczne. Producenci szkieł kolorowych wykorzystywanych komercyjnie nie udostępniają składów produkowanych szkieł z uwagi na konkurencję, dlatego przeprowadzono próbę opracowania alternatywnych i tanich szkieł kolorowych umożliwiających dowolne połączenia kolorystyczne, wykorzystując surowiec zastępczy, jakim jest stłuczka szklana z recyklingu.

SUMMARY Coloured glasses for small producers of art glass
The production technology of coloured glasses is known for a long time. The aforementioned glasses differ in chemical composition to such a degree, that we cannot combine them in any way, without having in mind their physical and chemical parameters. Manufacturers of coloured glasses, which are widely used commercially, do not provide compositions of the produced glasses. The project was to create an alternative and cheap coloured glasses, which allow any colour combinations, using waste material, in particular glass cullet from recycling.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności