Artykuły naukowe

Analiza właściwości szkieł z powłokami wielowarstwowymi na bazie TiO2 poddanych działaniu promieniowania UV i mgły solnej

Współczesne budownictwo charakteryzuje się ciekawą, niekonwencjonalną architekturą umożliwiającą przedostawanie się do pomieszczeń dużej ilości światła dziennego. Jest to możliwe dzięki temu, że oszklenie ma obecnie znaczny udział w konstrukcji budynku. W dobie rozwoju budownictwa pasywnego duży nacisk kładzie się na energooszczędny charakter obiektów. Ważna jest również ich estetyka.

Rozwój przetwórstwa szkła budowlanego przyczynił się w znacznym stopniu do zwiększenia zainteresowania projektantów produktami tego przetwórstwa, głównie dzięki pojawieniu się na rynku szkła powłokowego. Szkło to otrzymywane jest w wyniku poddania powierzchni szkła float modyfikacji poprzez nałożenie nanowarstw o różnych składach chemicznych. Dzięki temu procesowi możliwe jest uzyskanie szkła o wymaganych właściwościach. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr inż. Anna Balon-Wróbel
A WrobelAsystent w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, zastępca kierownika Zakładu Technologii Szkła. Zajmuje się badaniami wyrobów ze szkła, głównie szyb zespolonych oraz badaniami szczeliw konstrukcyjnych.
a.wrobel@icimb.pl
mgr inż. Agnieszka Marczewska
A MarczewskaAsystent w Ośrodku Certyfikacji i Normalizacji Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie; absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki; zajmuje się badaniami właściwości fizycznych szkieł; zainteresowania naukowe to m.in. szkła dla transmisji w bliskiej podczerwieni.
a.marczewska@icimb.pl

 

STRESZCZENIE
W artykule omówiono rolę powłok stosowanych w oszkleniach budowlanych oraz wymagania, jakie muszą spełniać w świetle obowiązujących norm, ze szczególnym uwzględnieniem
szkieł z powłokami samoczyszczącymi. Określono skład chemiczny i grubość powłoki z zastosowaniem mikroskopu elektronowego oraz określono parametry świetlne i energetyczne szkła samoczyszczącego. Określono stopień degradacji powierzchni tych szkieł (poprzez określenia składu chemicznego powłoki) po poddaniu działaniu czynników starzeniowych (promieniowania UV oraz mgły solnej) oraz określono wpływ tych czynników na właściwości świetlne i energetyczne. Dokonano końcowej analizy uzyskanych wyników badań.
SUMMARY Analysis of the properties of glasses of multilayer coatings based on TiO2 exposed to UV radiation and salt fog.
This article discusses the role of coatings used in building glazing and the requirements that must be met according to standards in force, with particular regard to self-cleaning coatings. The chemical composition and thickness of the coating were determined using an electron microscope and the light and energy parameters of the self-cleaning glass were determined. The degree of degradation of these glass surfaces was determined by exposure to aging agents (UV radiation and salt mists) and the effects of these factors on light and energy properties were determined. A final analysis of the results obtained.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności