Artykuły naukowe

Artykuły naukowe stanowią ważną część czasopisma "Szkło i Ceramika". Aby zwiększyć liczbę cytowań publikowanych artykułów naukowych dodaliśmy SiC do bazy EBSCO i staramy się o wejście do kolejnych. Zakres publikacji rozszerzyliśmy o nauki humanistyczne. Obecnie nasze artykuły otrzymują 20 punktów w ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Numer III 2023
Adam Włodarczyk
AUTOR
Adam Włodarczyk
Szklane domy – szkło w architekturze
Szkło może wydawać się zarówno oczywistym, jak i nietuzinkowym materiałem architektonicznym. Przez swoją kruchość raczej nie jest elementem konstrukcyjnym, lecz przezierność i lekkość sprawiły, że architekci wielu epok z chęcią stosowali ten materiał w swoich projektach.
więcej
Numer III 2023
Karolina Wolska-Pabian
AUTOR
Karolina Wolska-Pabian
Fenomeny ognia. Wanda Golakowska i cztery dekady Pracowni Ceramiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Artykuł przedstawia postać Wanady Golakowskiej, niedocenionej artystki, ceramiczki, uczennicy i następczyni Karola Tichego na stanowisku kierownika pracowni ceramiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
więcej
Numer II 2023
mgr inż. Joanna Tańska
AUTOR
mgr inż. Joanna Tańska
Ceramika drukowana w 3D – możliwości i ograniczenia w formowaniu przyrostowym wyrobów ceramicznych
Dynamiczny rozwój technik formowania przyrostowego, obserwowany na przestrzeni ostatnich lat, świadczy o istniejącej potrzebie na wytwarzanie złożonych i precyzyjnych elementów bez stosowania form odlewniczych.
więcej
Numer II 2023
Adam Włodarczyk
AUTOR
Adam Włodarczyk
Fusing – szklana piekarnia
Spośród wielu technik artystycznego kształtowania, zgrzewanie szkieł w piecu komorowym zwane fusingiem, jest jedną z bardziej popularnych, a także dostępnych dla wielu twórców.
więcej
Numer I 2023
Karolina Wolska-Pabian
AUTOR
Karolina Wolska-Pabian
Fajansarnia w Jedlni (1840–1873) – historia, działalność i produkcja na przykładzie obiektów zachowanych w zbiorach muzealnych
Manufaktura fajansu w Jedlni założona została ok. 1840 r. przez generała Aleksandra Bezaka, który dobra jedlińskie otrzymał jako nagrodę za tłumienie Powstania Listopadowego.
więcej
Numer I 2023
Sławomir Wadyl
AUTOR
Sławomir Wadyl
Naczynia do kuchni i stołowe – dwa nurty w rzemiośle garncarskim w Polsce północno-wschodniej w początkach wczesnego średniowiecza
Badania nad ceramiką ze starszych faz wczesnego średniowiecza w Polsce północno-wschodniej mają krótką metrykę, co jest jednym z powodów niewystarczającego rozpoznania najbardziej masowej kategorii źródeł archeologicznych.
więcej
Numer I 2023
Anna Więcław-Midor
AUTOR
Anna Więcław-Midor
Polimeryzacja indukowana fotochemicznie w przyrostowych metodach formowania elementów ceramicznych
Rosnące zapotrzebowanie na elementy ceramiczne o skomplikowanych kształtach powoduje wzrost zainteresowania oraz dynamiczny rozwój przyrostowych technik formowania w technologii ceramiki.
więcej
Numer I 2023
Paweł Wiśniewski
AUTOR
Paweł Wiśniewski
System odlewniczy korund/nano Al2O3. Część 1: właściwości surowców formierskich
Formy odlewnicze ze względu na swoje zastosowanie muszą charakteryzować się wieloma specyficznymi cechami materiałowymi .Najważniejsze są właściwości pierwszej warstwy formy ceramicznej ze względu na jej bezpośredni kontakt z krzepnącym stopem. .
więcej
Numer IV 2022
Karolina Wolska-Pabian
AUTOR
Karolina Wolska-Pabian
Wytwórnie ceramiki regionu świętokrzyskiego w XIX w. na przykładzie wybranych obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Mniej znane wytwórnie działające w regionie kielecko-sandomierskim w XIX w., zasługują na uwagę ze względu na ciekawą technologię i dekoracje.  .
więcej
więcej 1 2 3 4 5 więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności