Artykuły naukowe

Artykuły naukowe stanowią zasadniczy trzon czasopisma "Szkło i Ceramika". Aby zwiększyć liczbę cytowań publikowanych artykułów naukowych dodaliśmy SiC do bazy EBSCO i staramy się o wejście do kolejnych. Zakres publikacji rozszerzyliśmy o nauki humanistyczne. Obecnie nasze artykuły otrzymują 20 punktów w ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Numer I 2023
Anna Więcław-Midor
AUTOR
Anna Więcław-Midor
Polimeryzacja indukowana fotochemicznie w przyrostowych metodach formowania elementów ceramicznych
Rosnące zapotrzebowanie na elementy ceramiczne o skomplikowanych kształtach powoduje wzrost zainteresowania oraz dynamiczny rozwój przyrostowych technik formowania w technologii ceramiki.
więcej
Numer I 2023
Paweł Wiśniewski
AUTOR
Paweł Wiśniewski
System odlewniczy korund/nano Al2O3. Część 1: właściwości surowców formierskich
Formy odlewnicze ze względu na swoje zastosowanie muszą charakteryzować się wieloma specyficznymi cechami materiałowymi .Najważniejsze są właściwości pierwszej warstwy formy ceramicznej ze względu na jej bezpośredni kontakt z krzepnącym stopem. .
więcej
Numer IV 2022
Karolina Wolska-Pabian
AUTOR
Karolina Wolska-Pabian
Wytwórnie ceramiki regionu świętokrzyskiego w XIX w. na przykładzie wybranych obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Mniej znane wytwórnie działające w regionie kielecko-sandomierskim w XIX w., zasługują na uwagę ze względu na ciekawą technologię i dekoracje.  .
więcej
Numer IV 2022
Paweł Wiśniewski
AUTOR
Paweł Wiśniewski
Ocena wad spoiw odlewniczych
Przemysł odlewniczy boryka się z problemami defektów form odlewniczych. Wpływ na to mogą mieć m.in. niewłaściwe kompozycje mas formierskich oraz wadliwe spoiwa odlewnicze wynikające z ich przegrzania bądź przemrożenia na etapie transportu i przechowywania. .
więcej
Numer IV 2022
Lidia Ciołek
AUTOR
Lidia Ciołek
Cement typu MTA na bazie krzemianu trójwapnia wzbogaconego ZnO - ocena cytotoksyczności oraz działanie bakteriobójcze
Cement typu MTA na bazie krzemianu trójwapnia wzbogaconego ZnO - ocena cytotoksyczności oraz działanie bakteriobójcze Cementy typu MTA znajdują zastosowanie w niektórych przypadkach leczenia endodontycznego, gdy zalecane jest użycie materiału oddziałującego z miazgą lub zębiną i utrzymującego żywotność tkanek.
więcej
Numer IV 2022
Krzysztof Kogut
AUTOR
Krzysztof Kogut
Biomimetyczne metody otrzymywania materiałów z wykorzystaniem organicznych prekursorów
Biomimetyczne metody otrzymywania materiałów z wykorzystaniem organicznych prekursorów Biomimetyka polega na odwzorowaniu rozwiązań, które występują w naturze (w świecie roślin i zwierzą): zachowań, struktur, kształtów i procesów. .
więcej
Numer III 2022
Karolina Wolska-Pabian
AUTOR
Karolina Wolska-Pabian
Zarys historii fabryki fajansu w Lubartowie na podstawie terralitów zachowanych w zbiorach muzealnych
Do dziś w zbiorach muzealnych zachowały się liczne przykłady lubartowskiego fajansu. Wśród nich odnajdujemy przykłady świadczące o tym, że działalność wytwórni była bardzo wszechstronna, choć trwała tylko 10 lat .
więcej
Numer III 2022
Piotr Kmiecik
AUTOR
Piotr Kmiecik
Wczesnośredniowieczne znaki garncarskie z wykopalisk przy placu Nowy Targ we Wrocławiu
Artykuł opisuje dwa interesujące dna ceramiczne pochodzące z warstwy przedlokacyjnej (a więc datowanej przed połową XIII w.).
więcej
Numer III 2022
Paweł Wiśniewski
AUTOR
Paweł Wiśniewski
Rola odlewnictwa precyzyjnego w inżynierii materiałowej
W artykule przedstawiono generalne informacje związane z odlewnictwem precyzyjnym i jego historią. Technika ta w połączeniu z technologią ceramiki i procesami metalurgicznymi jest częścią współczesnej inżynierii materiałowej, której rola w dzisiejszych czasach jest bardzo istotna dla współczesnego człowieka. .
więcej
więcej 1 2 3 4 5 więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności