Artykuły naukowe

Artykuły naukowe stanowią zasadniczy trzon dwumiesięcznika Szkło i Ceramika. Aby zwiększyć ilość cytowań publikowanych artykułów naukowych dodaliśmy SiC do 2 baz (Index Copernicus oraz BazEkon) i staramy się o wejście do kolejnych. Zakres publikacji rozszerzyliśmy o nauki humanistyczne. Obecnie nasze artykuły otrzymują 5 punktów w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Numer I 2021
Lidia Ciołek
AUTOR
Lidia Ciołek
Wykorzystanie rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej do oceny stałości składu zestawu surowcowego do syntezy C3S
W pracy przedstawiono badania odpowiednie do wytworzenia głównego składnika cementu portlandzkiego − krzemianu trójwapnia. Przeprowadzone badania obejmowały ujednorodnienie zestawu, ocenę stałości jego składu z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy fazowej w połączeniu z metodą Rietvelda oraz wyniki XRD wytworzonego spieku.
więcej
Numer I 2021
Piotr Kmiecik
AUTOR
Piotr Kmiecik
Próba rekonstrukcji wizerunku na fragmencie malowanego szkła z wykopalisk przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu
Niniejszy artykuł omawia problematykę związaną z próbą graficznej rekonstrukcji wizerunku przedstawionego na fragmencie szkła odnalezionego podczas wykopalisk, prowadzonych w ramach wyprzedzających badań archeologiczno - architektonicznych, na obszarze dawnego Szpitala Wszystkich Świętych we Wrocławiu.
więcej
Numer I 2021
Andrzej Grzebielec
AUTOR
Andrzej Grzebielec
Możliwość generacji energii elektrycznej podczas ugięcia szklanej tafli
Pozyskiwanie energii (energii elektrycznej czy ciepła) z wykorzystaniem szkła kojarzy się głownie z fotowoltaiką i kolektorami słonecznymi. Natomiast wiele szklanych biurowców boryka się z problemem naporu wiatru na powierzchnie.
więcej
Numer I 2021
Ewa Głodek-Bucyk
AUTOR
Ewa Głodek-Bucyk
Możliwość wykorzystania ciepła odpadowego w przemyśle mineralnym
W artykule przedstawiono możliwość zwiększenia efektywności energetycznej w przemyśle poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego. Obecnie istnieje znaczny potencjał wykorzystania ciepła odpadowego w przemyśle, które nie jest w pełni wykorzystywane.
więcej
Numer I 2021
Artur Rusowicz
AUTOR
Artur Rusowicz
Przegląd metod nakładania powłok ceramicznych na elementy metaliczne
Rozwój techniki spowodował potrzebę stosowania materiałów o podwyższonych własnościach. Dotyczy to zarówno własności mechanicznych, własności związanych z odpornością na korozję i erozję, odpornością na ścieranie oraz jako bariery cieplne i elektryczne.
więcej
Numer I 2021
Agnieszka Szabłowska
AUTOR
Agnieszka Szabłowska
Kompozyty polilaktydowe z wypełniaczem bioceramicznym
Materiały na bazie polilaktydu są perspektywicznymi surowcami do wytwarzania substytutów kości. Stale poszukuje się nowych rozwiązań poprawiających ich właściwości mechaniczne.
więcej
Numer IV 2020
Krystian Leonard Chrzan
AUTOR
Krystian Leonard Chrzan
Kamionkowe izolatory elektroenergetyczne
Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów izolatorów elektroenergetycznych. Są to między innymi izolatory: porcelanowe, szklane, epoksydowe, kompozytowe czy kamionkowe.
więcej
Numer IV 2020
Klaudiusz Borkowicz
AUTOR
Klaudiusz Borkowicz
Nowoczesne materiały do spoinowania okładzin ceramicznych
Materiały do spoinowania powinny charakteryzować się odpowiednimi własnościami. Własności te zostały określone w normach międzynarodowych i europejskich. Niniejszy artykuł przybliża te wymagania oraz opisuje w jaki sposób nowo wprowadzany na rynek produkt powinien być przebadany. .
więcej
Numer IV 2020
Barbara Chruściel
AUTOR
Barbara Chruściel
Płytki ceramiczne w systemach ociepleniowych
Płytki ceramiczne są materiałem powszechnie używanym w budownictwie. Wysokie odporności na ścieranie i statyczne obciążenia mechaniczne pozwalają na wykorzystanie ich jako materiał wykończeniowy podłóg.
więcej
więcej 1 2 3 4 5 więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności