Zamówienie egzemplarzy

Zamówienia na kwartalniki można składać w dowolnym terminie.

Zamawiający - po dokonaniu wpłaty - otrzyma zamówione kwartalniki.

 

Zamawiając kwartalniki

  • oszczędzasz czas i pieniądze,
  • posiadasz gwarancję nabycia wybranego wydania,
  • zapewniasz sobie dostawę do domu,
  • nie ponosisz kosztów przesyłki na terenie kraju.

Cena kwartalnika w 2024 roku

  • kwartalnik papierowy

    39,99 zł

    plus wysyłka 7,00 zł

Łatwo i szybko kwartalniki SiC zamówisz

prenumerata@szklo-ceramika.pl

Zamów przez formularz online

Zamówienia można składać również:


Redakcja ”Szkło i Ceramika”, 02-676 Warszawa, ul Postępu 9
•    tel.:  +48 739 292 707
•    e-mail: prenumerata@szklo-ceramika.pl
 

Konto do wpłat:
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków
Konto bankowe: Bank Polska Kasa Opieki SA  75 1240 4722 1111 0000 4858 7956

 

 

 

1. Zamawiam kwartalniki "Szkło i Ceramika" (39.99 zł zł brutto sztuka) plus wysyłka 7,00 zł*

2. Liczba zamawianych kwartalników:*

3. Numery kwartalników:*

4. Dane zamawiającego (imię, nazwisko/nazwa, adres)*

5. Numer telefonu kontaktowego*

6. Adres e-mail:*

7. Jestem płatnikiem VAT, proszę o wystawienie faktury. *

8. Zgadzam się na wystawienie e-faktury zgodnie z poniższym oświadczeniem: W związku z łączącą strony współpracą handlową, Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Dostawcy faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej w formacie PDF zapewniającym autentyczność pochodzenia i integralność treści fraktury. Faktury elektroniczne, zwane również e-fakturami, będą przez Dostawcę przesyłane pocztą elektroniczną wraz z ewentualnymi załącznikami z adresu: faktury@icimb.pl na adres poczty elektronicznej Kupującego. Jedynie faktury przekazane wyżej wskazaną drogą zostaną uznane za faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Za datę otrzymania faktury uznaje się: datę otrzymania e-maila z prawidłowo załączoną e-fakturą na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego. Wszystkie e-faktury dostarczane przez Dostawce: do Kupującego będą przesyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przesyłanie faktur w formie elektronicznej wyklucza ich doręczanie w formie papierowej. W przypadku zaistnienia przeszkód formalnych lub technicznych uniemożliwiających przesłanie e-faktur, wówczas faktury zostaną przekazane Kupującemu w formie papierowej. Niniejsza akceptacja na stosowanie faktur elektronicznych może zostać cofnięta, bez konieczności podawania przyczyny, wówczas od następnego dnia po cofnięciu akceptacji, Dostawca jest zobowiązany dostarczać Kupującemu faktury w formie papierowej. Kupujący i Dostawca zobowiązują się: przechowywać faktury elektroniczne do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Niniejsze porozumienie obowiązuje od dnia jego zawarcia.

9. Dane płatnika (imię, nazwisko/nazwa podmiotu, adres):

10. NIP płatnika:

11. Adres e-mail, na który przesłana zostanie e-faktura.

12. Informacje dodatkowe:

13. Kod z obrazka

14. * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - ICiMB z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 9. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą; Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności