Artykuły naukowe

Metody badań antypoślizgowości płytek ceramicznych stosowane w Polsce

Dotychczas, w większości przypadków, klienci wybierali płytki ceramiczne kierując się przede wszystkim walorami estetycznymi – wzorem i barwą. Obecnie, wraz z rozwojem budownictwa w układzie kompleksowym, projektanci i inwestorzy wymagają pełnej charakterystyki płytek ceramicznych, a szczególnie określania ich odporności na poślizg. Właściwości przeciwpoślizgowe płytek mają bowiem wpływ na bezpieczeństwo użytkowników wykonanej posadzki. Ryzyko poślizgnięcia można zmniejszyć jeszcze na etapie prac projektowych, przez dobór posadzki o odpowiednich właściwościach przeciwpoślizgowych. Niestety, w przepisach prawnych oraz polskich normach nie określono wartości parametru odporności posadzek na poślizg w konkretnych pomieszczeniach. W obowiązujących przepisach mówi się ogólnikowo, że w obiektach budowlanych podłogi powinny być „nieśliskie” czy też „wykonane z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu".

 

Taki zapis wymagań dopuszcza dużą dowolność w doborze posadzki i materiału, z jakiego posadzka będzie wykonana. Przyjęcie właściwego rozwiązania w postaci doboru odpowiedniego materiału na posadzkę utrudnia również brak wymagań dotyczących śliskości, stawianych płytkom ceramicznym w normie EN14411. Niemniej jednak, wskazuje się w niej na celowość określenia śliskości wyrobów bez jednoznacznego podania metody jej sprawdzania. Przywoływana w tej normie specyfikacja CEN/TS 16165 wskazuje różne metody badań właściwości poślizgowych bez wytypowania jednej –obowiązującej.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
L BaduraDyrektor Systemów Jakości w Ceramice Paradyż. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką związaną z jakością płytek ceramicznych. Weryfikuje parametry procesu produkcji, ustala standardy jakościowe dla produktów i stale podnosi wymagania w tym zakresie. Jako
Pełnomocnik Zarządu nadzoruje system zarządzania jakością, wdraża nowe rozwiązania i podejmuje odpowiednie działania w celu jego doskonalenia. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Komitetu Technicznego ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych


lbadura@paradyz.com.pl

 

STRESZCZENIE:
W artykule wykazano jak ważny jest parametr antypoślizgowości płytek ceramicznych i przedstawiono dwie metody badania tego parametru, tj. przy wykorzystaniu platformy z pochylnią oraz określając dynamiczny współczynnik tarcia. Dokonano interpretacji wyników badań antypoślizgowości płytek ceramicznych przy wykorzystaniu platformy z pochylnią realizowanych w różnych laboratoriach. Na podstawie analizy tych metod oraz wyników badań, proponuję określanie dynamicznego współczynnika tarcia jako obiektywną metodę badania antypoślizgowości płytek ceramicznych.
SUMMARY Test methods for slip resistance of ceramic tiles used in Poland
The article shows how important is slip resistance parameter of ceramic tiles and presents two test methods for this parameter - using a platform with a ramp to specify the maximum inclination angle of the examined surface and determining the dynamic coeffi cient of friction.The paper presents results interpretation of ceramic tiles slip resistance using a platform with a ramp carried out in different laboratories. Based on the analysis of these methods and test results suggest that an objective method of testing slip resistance of ceramic tiles is determination of the dynamic coeffi cient of friction.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności