Wydarzenia

Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego
Data: 23 - 05 - 2014

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN oraz Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zapraszają do udziału w Pierwszym Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła, pt.: "Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego” Wrocław, 17-19 wrzesień 2014

 

Znaleziska ceramiki i szkła, powszechnie występujące na stanowiskach archeologicznych, stanowią cenne źródło do badań nad zagadnieniem wytwórczości, użytkowania i znaczenia wyrobów z tych surowców na przestrzeni dziejów. Wnikliwe studia nad formą przedmiotów, techniką wykonania oraz rodzajem zastosowanych zdobień, wzbogacone o analizy fizykochemiczne, pozwalają na określenie ich przypuszczalnego miejsca i czasu produkcji. Studia nad wspomnianą grupą zabytków umożliwiają rekonstrukcję wielu dziedzin życia codziennego, znacząco wzbogacając naszą wiedzę o powiązaniach kulturowo-handlowych danego miasta, grodu czy osady z innymi, nieraz odległymi ośrodkami. Pośrednio umożliwiają również wnioskowanie na temat statusu majątkowego mieszkańców, ich upodobań oraz panującej mody. Wyroby z ceramiki i szkła mogą być dzięki temu środkiem służącym do rozwiązania szerszych problemów historycznych.

 

Konferencja „Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego” będzie dotyczyć szerokich pod względem tematycznym zagadnień związanych z technologią produkcji, formą, użytkowaniem, znaczeniem i miejscem w kulturze oraz restauracją i rekonstrukcją przedmiotów wykonanych ze szkła i ceramiki. Pragniemy aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny dlatego też do wzięcia w niej udziału zapraszamy archeologów, antropologów, szklarzy, historyków, historyków sztuki, artystów, technologów oraz specjalistów w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji szkła i ceramiki.

 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do następujących działów tematycznych:

 1. Technologia ceramiki i szkła. Metodyka badań.
 2. Symbolika, estetyka, funkcja.
 3. Odkrycia.
 4. Konserwacja, restauracja, rekonstrukcja.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA www.arch.pan.wroc.pl
Języki konferencji: angielski, czeski, niemiecki, polski.
Prezentację (tzn. podpisy pod rycinami, tezy, wnioski itp.) prosimy przygotować w języku angielskim.
Forma wystąpień: referat (20 min), komunikat (10 min), poster
Prosimy o nadesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres ostrakon2014@gmail.com do dnia 30 czerwca 2014 roku.
Wraz ze zgłoszeniem, prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia, o objętości do 1 strony A4, w języku angielskim. Autorzy wystąpień zostaną powiadomieni o ich zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji.
Opłata konferencyjna wynosi: 100 zł, studenci i doktoranci 50 zł.
Wpłaty proszę dokonać na konto Ośrodka lub bezpośrednio przed rejestracją w pierwszym dniu konferencji.
Dane do przelewu:
nr konta: 55 1240 1040 1111 0010 5540 0829
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Wrocław oferuje wiele miejsc noclegowych, bliższe informacje na stronie www.booking.com/city/pl/wroclaw.pl

 

W imieniu organizatorów:

 • mgr Sylwia Siemianowska mgr Krystian Chrzan
 • Komitet Naukowy Konferencji:
 • prof. dr hab. Andrzej Buko
 • dr hab. Sławomir Moździoch, prof. PAN
 • dr hab. Andrzej Mierzwiński, prof. PAN
 • dr hab. Artur Błażejewski, prof. UW
 • dr hab. inż. Henryk Stoksik
 • prof. dr hab. Grzegorz Domański
 • dr Paweł Rzeźnik
 • dr Marta Sienkiewicz

 

Komitet organizacyjny konferencji:

 • mgr Sylwia Siemianowska
 • mgr Krystian Chrzan
 • dr Paweł Rzeźnik
 • dr Marta Sienkiewicz
 • dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz
 • mgr Waldemar Moszczyński

 

Sekretarz:

 

Propozycje tematów kolejnych kongresów:

 1. Garncarstwo i szklarstwo jako akceleratory przemian społecznych
 2. Szkło i ceramika w sztuce.
 3. Warsztat garncarza i warsztat szklarza na przestrzeni wieków.
 4. Szkło i ceramika. W kierunku nowej metodologii.
 5. Współczesne garncarstwo i szklarstwo.


Wróć
W najnowszym numerze
3 / 2021
linia #Viva Vetro! Tydzień Szkła w Wenecji
linia Czy raku to Raku?
linia Transgresje 2021 e-Glass Festival
linia Bolesławieckie Święto Ceramiki
linia Fajans ze starożytnego Egiptu
linia Od Piasku do Szkła
linia Dwubasenowy piec MultiGlass
linia Mazowieckie Huty Szkła Olechów – Huta Olechowska
więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności