Wydarzenia

"Ceramika i szkło w sztuce. Sztuka w ceramice i szkle”, Wrocław, 7-9 października 2015
Data: 30 - 03 - 2015

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN oraz Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zapraszają do udziału w Drugim Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON, pt.: "Ceramika i szkło w sztuce. Sztuka w ceramice i szkle” Wrocław, 7-9 października 2015.

 

Kontynuując cykl wrocławskich spotkań poświęconych problematyce ceramiki i szkła na przestrzeni dziejów, chcemy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w 2. Międzynarodowym Sympozjum OSTRAKON, którego przewodnim motywem jest "Ceramika i szkło w sztuce - sztuka w ceramice i szkle”. W zamyśle organizatorów przedmiotem rozważań ma być możliwie szeroka skala zagadnień i studiów szczegółowych związanych z technologią produkcji i innymi kwestiami warsztatowymi, a także różnorodnymi aspektami funkcjonalnymi i stylistycznymi odnoszącymi się do życia codziennego i publicznego, statusu społecznego, relacji ekonomicznych i kulturowych, wartości estetycznych, religijnych i symbolicznych. Szeroka panorama poruszanych zagadnień będzie także odpowiednim forum do prezentacji studiów i osiągnięć z zakresu współczesnej konserwacji, restauracji i rekonstrukcji zabytkowej ceramiki i zabytkowego szkła, a także do poświęcenia uwagi wydarzeniom, zjawiskom i tendencjom na rynku antykwarycznym. Uwadze uczestników polecamy także szczególny panel wystąpień, odnoszący się do głównego motywu sympozjum z dystansem i w sposób przewrotny. „Sztuka ceramiki” i „sztuka szkła” będzie w nim okazją do przedstawienia znalezisk jednostkowych, odosobnionych i nie mających analogii oraz zjawisk i obserwacji o charakterze niepowtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju, na które prędzej czy później w swym życiu zawodowym natrafia każdy badacz, często nie mając stosownej okazji do ich upublicznienia.

 

Poster

 

    
Mamy nadzieję, że proponowana formuła zagadnień pozwoli uczestnikom sympozjum na głębszą refleksję nad znaczeniem i miejscem ceramiki i szkła w kulturze ludzkiej, dawniej i współcześnie. Pragniemy aby nasze spotkanie, podobnie jak w roku ubiegłym, miało charakter interdyscyplinarny, dlatego też liczymy na zgłoszenia ze strony archeologów, antropologów, szklarzy, historyków, historyków sztuki, artystów, technologów oraz specjalistów w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji szkła i ceramiki.


Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do następujących działów tematycznych:

 1. Technologia ceramiki i szkła. Analizy fizykochemiczne. Metodyka badań.
 2. Miejsce ceramiki i szkła w sztuce – sztuka w wyrobach ceramicznych i szklanych.
 3. Konserwacja, restauracja, rekonstrukcja.
 4. Ceramika i szkło artystyczne a wyroby użytkowe.
 5. Rynek antykwaryczny i kolekcjonerski.
 6. Od projektu do ostatecznego wyrobu.
 7. Sztuka ceramiki, sztuka szkła, czyli o znaleziskach i zjawiskach wyjątkowych.

 

Języki sympozjum: angielski, czeski, niemiecki, polski. Prezentację (tzn. podpisy pod rycinami, tezy, wnioski itp.)  prosimy przygotować w języku angielskim. Forma wystąpień: referat (20 min), komunikat (10 min), poster

 

Prosimy o nadesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres ostrakon2015@gmail.com do dnia 31 lipca 2015 roku.
Wraz ze zgłoszeniem, prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia, o objętości do 1 strony A4, w języku angielskim. Autorzy wystąpień zostaną powiadomieni o ich zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji.

 

Opłata konferencyjna wynosi: 100 zł, studenci i doktoranci 50 zł. Wpłaty proszę dokonać na konto Ośrodka lub bezpośrednio przed rejestracją w pierwszym dniu konferencji.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Dane do przelewu:
nr konta: 25 1130 1017 0020 1465 9720 0013
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Wrocław oferuje wiele miejsc noclegowych, bliższe informacje na stronie www.booking.com


Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. dr hab. Maria Deka
 • prof. dr hab. Andrzej Buko
 • prof. dr hab. Sławomir Moździoch
 • dr hab. Andrzej Mierzwiński, prof. PAN
 • dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
 • dr hab. inż. Henryk Stoksik, prof. ASP
 • dr Paweł Rzeźnik
 • dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz

Komitet organizacyjny konferencji:

 • mgr Sylwia Siemianowska
 • mgr Krystian Chrzan
 • dr Paweł Rzeźnik
 • dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz
 • mgr Waldemar Moszczyński


Sekretarz:

 

Więcej informacji na : www.arch.pan.wroc.plWróć
W najnowszym numerze
2 / 2021
linia Lepiej w pracowni
linia Ceramika w służbie przyrody
linia Festiwal Wysokich Temperatur
linia Europejskie Biennale Szkła, Bornholm
linia Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego
linia Ceramika na wakacyjne wyjazdy
linia Stłoczone w nieprzerwanym ruchu autobusy i samochody
linia ForglassBox
linia POSZUKIWANIA Łukasza Karkoszki
linia Ścieżka do raju
więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności