Artykuły naukowe

Grawerowanie za pomocą lasera CO2 form gipsowych do odlewania ceramiki ozdobnej i specjalistycznej

Gips, dzięki swym właściwościom znalazł szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak budownictwo, przemysł czy medycyna. W przyrodzie spotykamy go pod postacią alabastru, gipsu włóknistego, łuskowego, ścisłego i kamienia gipsowego. Każda z tych postaci ma różnego rodzaju zanieczyszczenia, które wpływają na właściwości uzyskanego z niej gipsu.

 

Do przygotowania form gipsowych wykorzystuje się gips przemysłowy, uzyskiwany z kamienia gipsowego zawierającego 20,93% krystalicznie związanej wody, 32,56% tlenku wapnia i 46,51 % bezwodnika kwasu siarkowego VI. Jest to uwodniony siarczan wapnia o wzorze chemicznym CaSO4•2H2O. Wydobywa się go w kopalniach głębinowych i odkrywkowych, a następnie rozdrabnia, praży i miele na drobny proszek w celu otrzymania gipsowego spoiwa. Jego właściwością wykorzystywaną w wielu dziedzinach jest możliwość ponownego łączenia się z wodą. Po nawodnieniu gipsu następuje jego rekrystalizacja z ponownym utworzeniem zwartego materiału. Po wysuszeniu gips jest porowaty i może wchłonąć do 40% wody w stosunku do swojej masy, co wykorzystuje się przy odlewaniu wyrobów ceramicznych w formach gipsowych.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr inż. Roman Gebel

R GebelAbsolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Technologia Chemiczna w 1995 r. Obecnie kierownik Zakładu Środków Zdobniczych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Zajmuje się m.in. opracowywaniem technologii pigmentów ceramicznych do barwienia szkliw, emalii i mas gresowych. Pełni także funkcję Technologa i Specjalisty ds. Badań i Kontroli Jakości.

e-mail: r.gebel@icimb.pl

 

STRESZCZENIE
Zbadano możliwość uzyskania grawerowanych form gipsowych do odlewania ceramiki, przez wykorzystanie rozkładu termicznego dwuwodnego siarczanu wapnia za pomocą lasera CO2 model C firmy Coherent. Efektem zamierzonym miała być możliwość szybkiego uzyskania grawerowanych form gipsowych z komputerowych projektów przygotowanych programami grafiki wektorowej 2D lub 3D typu CAD, pozwalająca na natychmiastowereagowanie na potrzebę szybkiego otrzymania wyrobów w zależności od potrzeb klienta. Wstępnie zakładano opracowanie przynajmniej jednego projektu 3D z rozłożeniem na warstwy względem osi Z i przynajmniej jednego projektu, w którym głębokość w osi Z będzie reprezentowana przez odcienie szarości obrazu. Jednak właściwości materiału pozwoliły na grawerowania tylko w jednym przebiegu lasera. W wyniku otrzymano reliefy jednowarstwowe. Opracowana metoda może być upowszechniana wśród producentów stosujących formy gipsowe w swoich technologiach. Dotyczy to np. producentów naczyń stołowych i producentów kafli piecowych.
SUMMARY Application of laser CO2 to obtain a relief plaster mold for decorative and specialized ceramics casting
The paper presents results concerning the application of far infrared laser with a wavelength of 10600 nm to prepare the relief plaster molds for ceramic casting. The goal of the work was to obtain the relief plaster molds from 2D and 3D computer projects prepared in CAD allowing for immediately response to customer needs. Primary, the author assumed to prepare at least one 3D project with layers divided by the Z axis and at least one project in which the depth in the Z axis will be represented by shades of gray image. However, the properties of material allowed for relief in only one laser run. As a result, the one-layer reliefs were obtained. The developed method can be disseminated among the producers applying the plaster molds in their technologies e.g. producers of tableware and stove tiles.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności