Artykuły naukowe

Numer I 2021
Kompozyty polilaktydowe z wypełniaczem bioceramicznym

Streszczenie

Materiały na bazie polilaktydu są perspektywicznymi surowcami do wytwarzania substytutów kości. Stale poszukuje się nowych rozwiązań poprawiających ich właściwości mechaniczne. Obiecującym kierunkiem jest wprowadzenie bioaktywnej ceramiki, która nie tylko wpłynie na poprawę właściwości, lecz również na biokompatybilność materiału.

Słowa kluczowe: polilaktyd, bioaktywna ceramika, hydroksyapatyt, fosforan trójwapniowy, kompozyty

Summary

The polylactide-based materials are prospective raw materials for the production of bone substitutes. New solutions to improve their mechanical properties are constantly being sought. A promising direction is the implementation bioactive ceramics, which will not only improve properties, but also could improve the biocompatibility of the material.

Key words: polylactide, bioactive ceramics, hydroxyapatite, tricalcium phosphate, composites

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
Autorzy
AUTOR
Agnieszka Szabłowska

inżynier Technologii Chemicznej, obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku Technologia Chemiczna i Kataliza na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Stypendystka i członek zespołu TEAM –NET Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w projekcie „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego” realizowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności