Artykuły naukowe

Numer I 2021
Możliwość wykorzystania ciepła odpadowego w przemyśle mineralnym

Streszczenie

W artykule przedstawiono możliwość zwiększenia efektywności energetycznej w przemyśle poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego. Obecnie istnieje znaczny potencjał wykorzystania ciepła odpadowego w przemyśle, które nie jest w pełni wykorzystywane. Ciepło to nie jest wykorzystywane ze względu na bariery techniczne, ekonomiczne oraz lokalizacyjne. Do konwersji ciepła odpadowego do innych użytecznych form energii wykorzystuje się technologie aktywne i pasywne. Dobór odpowiedniej technologii zależy w dużej mierze od temperatury czynnika. W przypadku branży cementowej i szklarskiej do dyspozycji jest ciepło średnio lub wysokotemperaturowe, które można wykorzystać do wytworzenia energii elektrycznej.

Słowa kluczowe: ciepło odpadowe, układy ORC, przemysł cementowy, przemysł szklarski

 

Summary

The article prsesents possibility of increasing energy efficiency in mineral industry through the use of waste heat. Nowadays there is a significant amount of waste heat that is not fully exploited. It is related to technical, economic and location barriers. Passive and active technologies are used to convert waste heat to other useful forms of energy. The selection of apropriate technology depends heavily on the temperaturę of the medium. In the cement and glass industries there is medium and high temperature waste heat that can be used to produce electricity.

Key words: waste heat, ORC systems, cement industry, glass industry

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
Autorzy
AUTOR
Ewa Głodek-Bucyk

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności