Artykuły naukowe

Numer IV 2021
Nanocząstki w biokompozytach polimer – ceramika do regeneracji tkanki kostnej

Streszczenie

Medycyna regeneracyjna staje się szybko rozwijającą techniką w współczesnej biomedycynie. Coraz częściej na świecie są wykorzystywane nanocząstki do naprawiania i leczenia uszkodzonych komórek. Ten artykuł przeglądowy przedstawia wiedzę na temat kompozytów, składających się z polimeru oraz hydroksyapatytu, modyfikowanych nanocząstkami i ich zastosowaniami w medycynie regeneracyjnej.

Słowa kluczowe: nanocząstki, nanomateriały, implanty kostne, kompozyt, metale, inżynieria tkankowa, medycyna regeneracyjna

Summary

Regenerative medicine is becoming a rapidly developing technique in modern biomedicine. Nanoparticles are used increasingly to repair and heal damaged cells. The paper presents knowledge about the use of nanoparticles in the modification of polymer and hydroxyapatite composites and their applications in regenerative medicine.

Key words: nanoparticles, nanomaterials, bone implants, composite, metals, tissue engineering, regenerative medicine

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
Autorzy
AUTOR
Magdalena Bartolewska

Obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku Biofizyki Molekularnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka i członek zespołu w projekcie „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego”, realizowanym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, w programie TEAM – NET Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności