Artykuły naukowe

Numer IV 2020
Nowoczesne materiały do spoinowania okładzin ceramicznych

Streszczenie

Materiały do spoinowania powinny charakteryzować się odpowiednimi własnościami. Własności te zostały określone w normach międzynarodowych i europejskich. Niniejszy artykuł przybliża te wymagania oraz opisuje w jaki sposób nowo wprowadzany na rynek produkt powinien być przebadany.

Słowa kluczowe: fuga, metody badania, wytrzymałość materiałowa

Summary

Grounts should have appropriate properties. These properties have been defined in international and European standards. This article introduces these requirements and describes how a newly introduced product should be tested.

Key words: grouts, test methods, material strength

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
Autorzy
AUTOR
Klaudiusz Borkowicz

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
AUTOR
Krzysztof Nosal

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
AUTOR
Szymon Kasprzyk

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności