Artykuły naukowe

Nowożytne wyroby szklane ze stanowiska „Teatr Szekspirowski” przy ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku

Dużą rolę w poznaniu niektórych aspektów życia mieszkańców miast odgrywają wyroby ze szkła, wśród których wyjątkową wartość mają produkty importowane. W przypadku miasta takiego jak Gdańsk, którego pozycja opierała się w głównej mierze na handlu zewnętrznym, a największe zasoby majątkowe skupiały się w rękach kupców istnienie dużej liczby przedmiotów importowanych jest oczywiste.

Rozpatrując naczynia szklane znalezione na stanowisku „Teatr Szekspirowski” stwierdzić można, iż część z nich nosi cechy wyrobów importowanych, co świadczy nie tylko o intensywnej wymianie handlowej, ale pośrednio również o potrzebach mieszczaństwa gdańskiego kupującego wyroby aktualnie modne na europejskich rynkach.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
dr Małgorzata Markiewicz
M MarkiewiczDoktor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do 2015 roku kierownik unikatowej, nie tylko w skali kraju, Pracowni Dziejów Szkła obecnie kierownik Pracowni Naukowo-Technicznej w tym Instytucie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą wszelkich aspektów związanych z dziejami szkła i wytwórczości szklarskiej. Jest autorką szeregu opracowań o tematyce szklarskiej.

gomar@umk.pl

 

STRESZCZENIE:
Prezentujemy wyroby szklane ze stanowiska „Teatr Szekspirowski” przy ul. Podwale w Gdańsku. Na znalezione tam zabytki składają się zarówno wyroby importowane, jak i pochodzące z rodzimych hut szkła, prawdopodobnie z okręgu kartusko-kościerskiego. Do importów zaliczyliśmy pucharki typu Römer, szklanicę Stangenglas, butelkę Kuttrolf i kieliszek w stylu weneckim. Pozostałe wyroby, za wyjątkiem typowo polskiego pucharka dzwonowatego, mogły być zarówno wytworami polskich manufaktur, jak i sprowadzonymi z europejskich rynków przedmiotami. Przeważającą część zbioru datujemy na XVII i XVIII wiek.
SUMMARY Modern glass artefacts from “Shakespeare Theatre” site on Podwale street in Gdańsk
We present glassware from the site of “Shakespeare Theatre” on Podwale Street in Gdańsk. Among the monuments found there are imported products and from the native glassworks, probably from the circle Kartusko- Kościerski. For imports we have categorized wine-cups type Römer, a dekorative glass Stangenglas, Kuttrolf bottle and a wine-glass in the Venetian style. Other products except for typically Polish bell beaker could be both products of Polish factories and brought in from European markets objects. The majority of the collection dates from about the seventeenth and eighteenth century.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności