Artykuły naukowe

Ocena czasu suszenia pierwszej i drugiej warstwy ceramicznej formy odlewniczej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Na przestrzeni lat obserwuje się dynamiczny rozwój przemysłu odlewniczego, który staje się coraz bardziej ekologiczny i umożliwia wytwarzanie odlewów o coraz bardziej skomplikowanych kształtach i wysokich właściwościach użytkowych. Do najważniejszych można zaliczyć odlewanie precyzyjne metodą traconego wosku. Metoda ta w ostatnich latach należy do najbardziej rozwijających się technik formowania. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest rosnące zapotrzebowanie przemysłu na produkty o skomplikowanych, niesymetrycznych kształtach przy zachowaniu odpowiednich tolerancji wymiarowych.

Głównymi odbiorcami tak wymagających części są przede wszystkim następujące branże przemysłu: zbrojeniowa, energetyczna i lotnicza. Wykonanie ceramicznych form odlewniczych jest procesem skomplikowanym, pracochłonnym, długotrwałym i w dużej mierze determinuje rozwój wyżej wymienionego przemysłu. W zależności od skomplikowania i gabarytów, wytworzenie jednej formy może trwać nawet kilka dni. Schemat wieloetapowego procesu formowania metodą ,,zanurz-posyp” przedstawiono na rysunku.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr inż. Mateusz Konrad Koralnik
M KoralnikDoktorant w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Obszar jego pracy naukowej obejmuje zagadnienia związane z procesem odlewania precyzyjnych części silników lotniczych w tym: badania nadstopów niklu, analizę właściwości ceramicznych form odlewniczych oraz mas formierskich.
mateusz.koralnik@gmail.com

 

STRESZCZENIE:

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny czasu suszenia przymodelowej oraz konstrukcyjnej warstwy ceramicznej formy odlewniczej. W celu wykonania pomiarów wytworzono dwie testowe masy lejne, które posłużyły do wytworzenia odpowiednio pierwszej oraz konstrukcyjnej warstwy formy ceramicznej. Do wykonania mas formierskich zastosowano proszki tlenku glinu i wodne spoiwo na bazie krzemionki koloidalnej. Mikrostrukturę proszków badano przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego, natomiast rozmiar cząstek określono przy pomocy analizatora laserowego. Gęstwy, które wykorzystano do budowy badanych warstw ceramicznej formy odlewniczej, przygotowano w mieszadle mechanicznym. Ich parametry, takie
jak: temperatura, pH, lepkość względna i dynamiczna, były odczytywane przez pięć dni z rzędu. Pomiary termowizyjne przeprowadzono w pomieszczeniu o kontrolowanej temperaturze i znanej wilgotności. Wykazano, że formy ulegają całkowitej dehydratacji w momencie osiągnięcia temperatury otoczenia.

SUMMARY Thermovisual estimation of the time necessary for drying the two outer layers of a ceramic casting die
The paper evaluates the drying time of two layers (model and constructional) of ceramic casting dies. The slurries were prepared using the aluminum oxide and a colloidal silica-based water binder. The constituents were examined in a scanning electron microscope (SEM), their particle size was determined in a LA-950 analyzer. Then, they were mixed in a mechanical mixer and the properties of the mixtures, such as the temperature, pH, as well as relative and dynamic viscosity were monitored using a thermo-visual camera during five consecutive days. After reaching the ambient temperature, the dies appeared to be fully dehydrated.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności