Artykuły naukowe

Numer IV 2022
Ocena wad spoiw odlewniczych

Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problemem stosowania wadliwych spoiw powodujących powstawanie wad ceramicznych form odlewniczych w procesie odlewania precyzyjnego. Opracowano i opisano metodykę oceny przegrzanych i przemrożonych spoiw. Metodyka analityczna polegała na badaniach spoiw formierskich, które zostały poddane ocenie wizualnej, pomiarom mętności, pomiarom lepkości i pH oraz badaniom napięcia powierzchniowego. Przedstawiono wyniki dla dwóch rodzajów spoiw: zawierających koloidalny SiO2 (LUDOX AM) oraz nanometryczny Al2O3 (EVONIK W640 ZX).

Słowa kluczowe
formy ceramiczne, odlewanie precyzyjne, spoiwa, nano Al2O3, nano SiO2, przemrożenie, przegrzanie

Summary
The defect evaluation of foundry binders

The paper presents topics related to the problem of using defective binders in investment casting process.A methodology for the assessment of overheated and frozen binders was developed and described. The analytical methodology consists in testing the binders through: visual evaluation, turbidity measurements, viscosity measurements, pH and testing the surface tension of binders containing colloidal SiO2 (LUDOX AM) and nanometric Al2O3 (EVONIK W640 ZX).

Keywords
shell moulds, investment casting, binders, nano Al2O3, nano SiO2, freezing, overheating

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
Autorzy
AUTOR
Paweł Wiśniewski

Pracownik Zakładu Projektowania Materiałów Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Swoją aktywność zawodową koncentruje na zagadnieniach związanych z: różnymi technikami formowania materiałów w tym na odlewnictwie precyzyjnym, zastosowaniem dodatków polimerowych do materiałów ceramicznych, projektowaniem, otrzymywaniem i charakteryzacją ceramicznych materiałów gęstych, porowatych oraz kompozytowych do różnych zastosowań technicznych, nanotechnologią oraz eksploatacją złóż gazu łupkowego.
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności