Artykuły naukowe

Numer I 2020
Okładziny ceramiczne o właściwościach antybakteryjnych

Aktualne wydarzenia na świecie dobitnie dowodzą, jak niebezpieczne są wirusy. Ebola, HIV, Marburg, żółta febra, Denga, koronawirusy, MERS1 i SARS2, wywołujące chorobę COVID-19 zbierały i zbierają swoje śmiertelne żniwo wszędzie tam, gdzie się pojawią. Ale oprócz tych spektakularnych istnieją również inne, które są blisko, a nawet bardzo blisko nas.

Nie stanowią problemu aż do momentu, gdy wymkną się spod kontroli naszego organizmu, tym bardziej, że z czasem mutują uodparniając się np. na działanie antybiotyków. Jednymi z podstawowych mikroorganizmów, które spotykamy na co dzień w naszym otoczeniu są pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) i bakterie z grupy gronkowców (np. Staphylococcus aureus). W niniejszym artykule nie skupiam się na analizie istniejących zagrożeń od strony bakteriologicznej, ale przedstawiam wyniki prób podjętych w celu nadania okładzinom ceramicznym – w tym przypadku płytkom i dekoracjom – właściwości o charakterze antybakteryjnym.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
dr inż. Zbigniew Woźniak

Z WozniakAbsolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Materiałowa oraz Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Główny Technolog w zakładzie Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. w Opocznie, wspólnie z kilkuosobowym zespołem pełni nadzór technologiczny nad produkcją płytek, dekoracji ceramicznych, dekoracji szklanych, mozaiki prasowanej i ciętej oraz mozaiki szklanej. Odpowiada m.in. za wdrożenia nowych technologii i wyrobów do produkcji oraz optymalizację realizowanych procesów technologicznych.

e-mail: ks.malinski@gmail.com

 

STRESZCZENIE
Artykuł opisuje przebieg prac połączonego zespołu badawczo-rozwojowego Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. i Smart Nanotechnologies Sp. z o.o., których efektem jest opracowanie technologii okładzin ceramicznych (płytek) o właściwościach antybakteryjnych. W badaniach testowano jej wpływ na często występujących w otoczeniu przedstawicieli bakterii typu Gram-dodatnich Staphylococcus aureus oraz Gram-ujemnych Escherichia coli. Zaprezentowano wyniki badań potwierdzające możliwość kontrolowanej produkcji płytek ceramicznych o właściwościach antybakteryjnych.
SUMMARY The ceramic tiles with antibacterial properties
This article describes the workshops results of the united teams of Ceramika Paradyż Sp. z o.o. and Smart Nanotechnologies Sp. z o.o.. They invented the technology of ceramic tiles to product the items with antibacterial properties. The Staphylococcus aureus and Escherichia coli were tested during the research as some of the most frequently existed environmental bacteria. They are the representatives the two types of bacteria (G+, G-). The article presents and does confirm the possibility of the stable production ceramic tiles with antibacterial properties.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Autorzy
AUTOR
Zbigniew Woźniak

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Materiałowa oraz Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Główny Technolog w zakładzie Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. w Opocznie, wspólnie z kilkuosobowym zespołem pełni nadzór technologiczny nad produkcją płytek, dekoracji ceramicznych, dekoracji szklanych, mozaiki prasowanej i ciętej oraz mozaiki szklanej. Odpowiada m.in. za wdrożenia nowych technologii i wyrobów do produkcji oraz optymalizację realizowanych procesów technologicznych.
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności