Artykuły naukowe

Pigmenty perłowe do dekorowania wyrobów ceramicznych

Naturalne perły, muszle omułków jadalnych, rybie łuski, skrzydła owadów i minerały charakteryzuje wyjątkowy połysk, luminancja i opalizacja. Te niezwykle dekoracyjne zjawiska naturalne będące efektem biomineralizacji przezroczystych warstw węglanu wapnia i substancji białkowych różniących się współczynnikami załamania światła od dawna wzbudzały szczególne zainteresowania człowieka.

Już w starożytności stosowano muszle i perły w celu uzyskania specjalnych efektów dekoracyjnych, lecz dopiero w XVII wieku, po tym jak francuski wytwórca różańców wyizolował esencję perłową z rybich łusek i wyprodukował z niej sztuczne perły, pojawiły się imitujące perły pigmenty syntetyczne o wielowarstwowej strukturze. Warstwy te o różnych współczynnikach odbicia i właściwościach absorpcyjnych powodują występowanie zjawisk interferencyjnych, czego konsekwencją jest swoisty brylantowy połysk i zabarwienie. Pigmenty charakteryzują się intensywną, interferencyjną barwą, dużą siłą krycia i odpornością na działanie promieniowania świetlnego i czynników atmosferycznych. Są nietoksyczne, a ich produkcja spełnia wymogi ochrony środowiska. Syntetyczne pigmenty o połysku brylantowym i perłowym są używane do powierzchniowego dekorowania tworzyw sztucznych, sporządzania preparatów perłowych, opalizujących lub dających efekty metaliczne o wysokim połysku. Są stosowane jako: tusze drukarskie, kosmetyki, lakiery samochodowe oraz pigmenty i farby ceramiczne.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
dr hab. Cecylia Dziuba, prof ICiMB
C DziubakSekretarz naukowy w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą badania wysokotemperaturowych procesów w fazie stałej, w szczególności syntezy pigmentów ceramicznych. Obecnie uczestniczy w realizacji projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, poświęconemu wytwarzaniu i badaniom nad proppantami ceramicznych o specjalnych właściwościach.

c.dziubak@icimb.pl

 

STRESZCZENIE:

Syntetyczne pigmenty perłowe naśladują efekty luminancji i opalizacji będące wynikiem biomineralizacji w świecie zwierzęcym, której przykładem są perły, muszle, rybie łuski, skrzydła owadów. Pigmenty te o połysku brylantowym i perłowym charakteryzują się dużą siłą krycia, stabilnością barwy i odpornością na działanie promieniowania świetlnego i czynników atmosferycznych. Pigmenty są nietoksyczne, a ich produkcja spełnia wymogi ochrony środowiska. Są używane do dekorowania tworzyw sztucznych, sporządzania preparatów perłowych, opalizujących lub dających efekty metaliczne o wysokim połysku, jako tusze drukarskie, kosmetyki, lakiery samochodowe oraz farby ceramiczne. Najbardziej rozpowszechnione są pigmenty perłowe na podłożu mikowym o niskim współczynniku załamania światła, mające co najmniej trzy warstwy dwóch materiałów o różnych współczynnikach załamania: TiO2, SnO2, Fe2O3. Warstwy interferencyjne nanoszone są na podłoże mikowe w procesie chemicznym na mokro w wyniku hydrolizy odpowiednich soli metali grup przejściowych. W procesie kalcynacji, w wyniku termicznych przemian związków hydroksylowych, na ziarnach miki następuje utrwalanie warstw interferencyjnych w postaci tlenków metali chromoforowych. Odporność termiczna dzięki odpowiednio dobranym parametrom procesu technologicznego stanowi kryterium stosowalności syntetycznych pigmentów perłowych w ceramice.

SUMMARY Pearlescent pigments for ceramic products decoration

Synthetic pearlescent pigments imitate the effects of brightness and iridescence that is the result of biomineralization in the animal world, exemplified by pearls, shells, fish scales, and wings of insects. These pigment, with diamond and pearl gloss, have high coating capacity, colour stability and resistance to UV light and weathering. Pigments are non-toxic, and their production meets environmental requirements. They are used for plastics decoration, preparation of pearlescent preparations, iridescent or giving high gloss metallic effect, as printing inks, cosmetics, automotive paints and ceramic paints. The most common pigments are pearlescent pigments on mica substrate with a low refraction index, having at least three layers of two materials with different refractive indices: TiO2, SnO2, Fe2O3. Interference layers are applied to the mica substrate in wet chemical process as a result of hydrolysis of appropriate salts of metals from transition groups. In calcination process, as result of thermal changes of hydroxyl compounds, the interference layers are permanently deposited on mica platelets in form of chromophoric metals oxides. Thermal resistance through appropriately selected parameters of the technological process is the criterion of applicability the synthetic pearl pigments in ceramics.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności