Artykuły naukowe

Numer IV 2020
Płytki ceramiczne w systemach ociepleniowych

Streszczenie

Płytki ceramiczne są materiałem powszechnie używanym w budownictwie. Wysokie odporności na ścieranie i statyczne obciążenia mechaniczne pozwalają na wykorzystanie ich jako materiał wykończeniowy podłóg. Dzięki tym cechom oraz odporności na działanie wody wykorzystywane są jako wykończenie nie tylko podłóg ale i ścian w wilgotnych pomieszczeniach tj. kuchnie, łazienki, baseny itp. Jednak własności mechaniczne i trwałość nie są wyłącznym powodem tak powszechnego zastosowania płytek w naszym otoczeniu. Bardzo ważną cechą jest możliwość wytwarzania ich w szerokiej gamie kolorystycznej oraz możliwość zdobienia różnorodnymi wzorami, co umożliwia uzyskanie wysokich wartości estetycznych każdego wnętrza, a wg najnowszych trendów również elewacji budynków. To właśnie wysoka trwałość i odporność na uderzenie spowodowały, że płytki ceramiczne znalazły powszechne zastosowanie jako elementy wykończenia ścian zewnętrznych również w systemach ocieplenia ścian zewnętrznych ETICS.

Słowa kluczowe: zewnętrzne systemy ocieplenia, płytki ceramiczne.

Summary

Ceramic tiles are a material commonly used in construction. High abrasion resistance and static mechanical loads allow them to be used as a floor finishing elements. Thanks to these features and resistance to water, they are used as a finish not only for floors but also for walls in wet rooms, such as kitchens, bathrooms, swimming pools, etc. However, mechanical properties and durability are not the only reason why tiles are so widely used in our surroundings. A very important feature is the possibility of producing them in a wide range of colors and the possibility of decorating with various patterns, which allows obtaining high aesthetic values of any interior, and according to the latest trends, also the facades of buildings. It is the high durability and impact resistance that made ceramic tiles widely used as external wall finishing elements, also in External Thermal Insulation Composite System (ETICS).

Key words: external thermal insulation composite system, ETICS, ceramic tiles

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
Autorzy
AUTOR
Barbara Chruściel

Sieć badawcza Łukasiewicz ® Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
AUTOR
Małgorzata Niziurska

Sieć badawcza Łukasiewicz ® Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności