Artykuły naukowe

Badanie wpływu promieniowania mikrofalowego na temperaturę pigmentów ceramicznych i powierzchni naczyń ceramicznych pokrytych barwnymi szkliwami

Często spotykamy się ze zjawiskiem, że naczynie ogrzewane w kuchence mikrofalowej osiąga wysoką temperaturę, podczas gdy jego zawartość pozostaje chłodna. Dzieje się tak niejednokrotnie również w przypadku naczyń ceramicznych oznakowanych jako przeznaczone do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Można zaobserwować, iż wielkość tego efektu dla takiego samego modelu naczynia bywa uzależniona od barwy wyrobu ceramicznego.

Dlatego biorąc pod uwagę, że wyroby pochodzą z jednej serii i od jednego producenta należy domniemywać, że za takie, a nie inne zachowanie wyrobu odpowiada użyty w dekoracji pigment ceramiczny. Dostępna w momencie realizacji projektu literatura nie zawierała doniesień dotyczących oddziaływania mikrofal z pigmentami ceramicznymi. Producenci pigmentów również do tej pory nie odnoszą się do tych właściwości swoich wyrobów. 

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr inż. Roman Gebel

R GebelAbsolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Technologia Chemiczna. Pracuje w Zakładzie Doświadczalnym Środków Zdobniczych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Zajmuje się m.in. opracowywaniem technologii
pigmentów ceramicznych do barwienia szkliw, emalii i mas ceramicznych. Pełni także funkcję Technologa i Specjalisty ds. Badań i Kontroli Jakości.

r.gebel@icimb.pl

mgr inż. Barbara Synowiec
B SynowiecTechnolog materiałowy, zastępca kierownika Zakładu Doświadczalnego Środków Zdobniczych ICiMB w Warszawie i kierownik
Sekcji Produkcji Pigmentów, Fryt i Szkliw. Specjalizuje się w technologii produkcji środków zdobniczych dla przemysłu
ceramicznego i szklarskiego.

 

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu promieniowania mikrofalowego generowanego przez urządzenia grzewcze, w paśmie częstotliwości 2,40–2,48 GHz, na pigmenty ceramiczne wytworzone w Zakładzie Doświadczalnym Środków Zdobniczych, Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Praca oparta była na przesłance, że efekty cieplne wynikające z oddziaływania mikrofal na barwione wyroby ceramiczne w dużej mierze wynikają z zawartych w nich pigmentów ceramicznych. Potwierdzono znaczący wpływ mikrofal na pigmenty ceramiczne. Jednak w gotowym wyrobie udział pigmentów jest częścią całej masy i wobec złożoności zjawisk fizycznych zachodzących w czasie ogrzewania mikrofalowego ich wpływ może zostać niezauważony. Pomimo tego wytypowano spośród posiadanego asortymentu pigmenty predysponowane
do stosowania w wyrobach przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych i takie, których zastosowanie jest niewskazane.
SUMMARY Studing thr impact of microwave radiation on the temeperature of ceramic pigments and surfaces of colour-enameled ceramics
The article presents the results of studies on the impact of microwave radiation, generated by heating devices in the 2.40-2.48 GHz frequency band, on ceramic pigments
produced at the Laboratory for Decorative Materials of the Institute of Ceramics and Building Materials. This work has been based on the premise that thermal effects resulting from
the impact of microwaves on coloured ceramic products are mainly caused by ceramic pigments contained in them. A significant impact of microwaves on ceramic pigments
has been confirmed. However, in a finished product a pigments’ share is a part relative to the entire mass and due to complexity of physical processes occurring during the
microwave heating, their impact may go unnoticed. In spite of this, pigments predisposed to be applied in products intended for microwave ovens and pigments the use of which
is not recommended have been selected from among the offer held in stock.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności