Wydarzenia

QUNSZT CERAMIKA I SZKŁO
Data wydarzenia: 08.03 - 19.05.2024

Qunszt – czyli skąd przychodzimy...

Łączy nas to, że jesteśmy pracownikami Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Wyróżnia fakt, że zajmujemy się ceramiką i szkłem, a to powoduje, że mamy bardzo określony stosunek do tworzywa i warsztatu. To istota materiałów pobudza nas do aktywności. Reprezentujemy w zasadzie odmienne kierunki poszukiwań, realizujemy kompozycje przestrzenne lub płaskie, figuratywne lub abstrakcyjne, mające charakter narracyjny albo skupione na formie, ekspresyjne lub dążące do statycznej harmonii, zazwyczaj kameralne, a niekiedy bliższe skali monumentalnej. Wynika to z indywidualnych cech osobowości, fascynacji lub predyspozycji, ale każdy z nas ma szacunek do wybranego medium, usiłuje prowadzić z nim własny rodzaj dialogu, a przy tym rozumie potrzebę biegłego posługiwania się niezbędnymi narzędziami. Wyzwaniem jest osiągnięcie pewnej swobody, pozwalającej na uzyskiwanie zamierzonych efektów, dających ujście wyobraźni, a jednocześnie badanie granic możliwości szkła i mas ceramicznych w sferze kreacji i technologii. Zawieszeni pomiędzy chemią a alchemią, nie zamierzamy godzić się na łatwe i oczywiste rezultaty. W przypadku technik opartych na spontaniczności, staramy się tak stymulować proces powstawania obiektów, aby mimo wszystko mieć wpływ na jego przebieg i rozstrzygać o ostatecznym wyniku.

Nasze dyscypliny wyrastają z tradycji rękodzielniczej, powszechnie kojarzone są z produkcją przedmiotów użytkowych, koncentrujemy się jednak na działaniach unikatowych, stanowiących autonomiczną wypowiedź twórczą. Odchodząc od zagadnień utylitarnych, nie zapominamy o tym, że punktem wyjścia naszej edukacji było szukanie logiki formy w odniesieniu do naczynia, a to zmusza do dyscypliny i precyzji. Pojmowanie projektowania jako umiejętności przewidywania i konsekwentne szukanie optymalnego rozwiązania spośród wielu wariantów, przekłada się na dążenie do swoistej doskonałości i chociaż każdy może definiować ją inaczej, to potrzeba ta jest z pewnością bliska nam wszystkim. Dodanie do tego doświadczeń z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby dopełnia charakterystykę wybranej ścieżki rozwoju.

Nieograniczone korzystanie z właściwości ceramiki i szkła wiąże się z koniecznością teoretycznego i praktycznego przygotowania specjalistycznego, zapewnienia dostępu do bazy surowcowej i zaplecza technicznego. Omawiane substancje są pod pewnymi względami podobne i równocześnie tak bardzo różne. Pozornie uległe, a jednak kapryśne. Nie wybaczają autorowi jakiegokolwiek błędu na żadnym z etapów realizacji, przez co niewątpliwie uczą pokory, a przy tym są tak kuszące swoją podatnością na formowanie i potencjałem gwarantującym nieskończone urozmaicanie tkanki pod względem struktury lub barwy. Zrodzone w wysokiej temperaturze, opierające się rozkładowi, odporne na oddziaływanie czynników chemicznych są przy tym delikatne i kruche w sensie fizycznym, zmuszają tym samym do pieczołowitego traktowania. Sukcesywne obcowanie z nimi pozwala świadomie czerpać z przypisanego im piękna i szlachetności, unikając przy tym powierzchownej i nadmiernej dekoracyjności. Uprawianie szkła lub ceramiki wymaga kunsztu, a kunszt to nie tylko męski rodzaj sztuki, to finezja połączona z wirtuozerią. Wytrwale dążymy, aby ten stan osiągnąć, próbując przy tym odpowiadać na kwestię, co znaczy być ceramikiem/szklarzem w kontekście sztuki współczesnej. Rezultaty musicie Państwo ocenić sami. Okazją do tego jest cykl wystaw prezentujących nasze aktualne dokonania. Ich inicjatorem jest prof. Przemysław Lasak, któremu jesteśmy wdzięczni za pomysł i za zaproszenie do udziału w projekcie, podobnie jak wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do jego przygotowania.

Krzysztof Rozpondek

Informacje o artystach tworzących wystawę QUNSZT / CERAMIKA I SZKŁO

Łukasz Karkoszka

Urodzony w Sosnowcu w 1978 r. Studia na Wydziale Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP. Dyplom zrealizowany w pracowni prof. Przemysława Lasaka w 2005 r. Od 2006 r. pracuje w macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku adiunkta w Pracowni Projektowania Ceramiki Artystycznej i Użytkowej w Katedrze Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła. W 2013 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz Plenerach Ceramicznych. Jest laureatem Konkursów Ceramicznych, a w 2007 r. otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka w Wałbrzychu.

Mirosław Kociński

Urodzony w Radomsku w 1958 r. W latach 1980-1985 studiował ceramikę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP im. E. Gepperta) we Wrocławiu. Od 1988 roku pracuje w macierzystej uczelni. Przez osiem lat jako asystent prof. Stanisława Szyby na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Od 1996 r. na Wydziale Ceramiki i Szkła w II Pracowni Projektowania Ceramiki. W latach 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana wydziału a w kadencji 2008-2012 dziekana. W 2014 r. uzyskał tytuł profesora. Dotychczas prezentował swoje prace na 133 wystawach w tym 23 indywidualnych.

Przemysław Lasak

Urodził się w 1958 roku w Opolu. Ukończył wrocławską Akademię Sztuk Pięknych w pracowni Krystyny Cybińskiej w 1986 roku. Za najlepszy dyplom otrzymał nagrodę rektora oraz nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Po studiach został zatrudniony w macierzystej uczelni, od 2002 roku na stanowisku profesora zwyczajnego. Techniki wykorzystywane przez Przemysława Lasaka to ceramika i rzeźba oraz malarstwo olejne. Artysta jest autorem cykli ceramicznych składających się z naturalnej wielkości rzeźb przedstawiających ludzkie postacie.

Kazimierz Pawlak

Urodzony w 1957 roku. Od 1972 do 1977 nauka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. W latach 1977-1982 studia w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom z zakresu szkła artystycznego uzyskał w pracowni prof. Zbigniewa Horbowego. Od 1982 r. pracownik dydaktyczny uczelni wrocławskiej, obecnie profesor. Prowadzi jedną z dyplomujących pracowni projektowania szkła dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych.

Wojciech Peszko

Urodzony w 1962 r. we w Wrocławiu. Studia w PWSSP we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła w latach 1982-87. Dyplom w pracowni prof. Henryka Wilkowskiego. Obecnie profesor nadzwyczajny w Pracowni Podstaw Szkła Artystycznego. Zajmuje się szkłem artystycznym. Prace w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Krzysztof Rozpondek

Urodzony w 1961 r. w Brzegu. Studiował na Wydziale Ceramiki i Szkła Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, uzyskując dyplom pod kierunkiem prof. Krystyny Cybińskiej w roku 1987. W 2012 r. otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Prodziekan Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w kadencji 1996 - 2020. Kieruje Pracownią Podstaw Projektowania Ceramiki i II Pracownią Ceramiki Artystycznej. W latach 2009 – 2014, dwukrotnie powoływany do Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, od 2014 do 2020 r. był członkiem Rady Naukowej dwumiesięcznika Szkło i Ceramika. Współzałożyciel grupy OŚcienia, należy do ZPAP. Zajmuje się ceramiką i rysunkiem.

Stanisław Sobota

Urodzony w 1967 r. we Birczy. W 1991 roku rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Dyplom uzyskał w 1996 r. w pracowni prof. Zbigniewa Horbowego. W tym samym roku rozpoczął pracę jako asystent w macierzystej uczelni w pracowni projektowania szkła prof. Ludwika Kiczury. Od roku 2007 kontynuował pracę dydaktyczną w pracowni prof. Kazimierza Pawlaka. Obecnie prowadzi pracownię Podstaw Szkła Użytkowego. W roku akademickim 2005/2006 pełnił funkcję kierownika Katedry Szkła.

Maciej Zaborski

Urodzony w 1958 r. w Jeleniej Górze. Absolwent Szkoły Rzemiosł Artystycznych Jeleniej Górze. W latach 1976 – 1985 pracuje w przemyśle szklarskim, początkowo jako szlifierz a następnie instruktor zawodu i kierownik zespołu. W latach 1985 – 1991 prowadzi własny warsztat rzemieślniczy – projektując i wykonując szkła grawerowane. Od 1992 r. zajmuje się szkłem unikatowym. W 1986 uzyskuje Dyplom Mistrzowski. Od 1996 r. pracuje jako grawer ASP we Wrocławiu, a od 1998r. jest członkiem ZPAP.

Tekst: Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA
 

Termin: 08.03 - 19.05.2024

Miejsce: WGS BWA, Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej (Stara Kopalnia), ul. Wysockiego 29, WałbrzychWróć
W najnowszym numerze
1 / 2024
linia Z ziemi i ognia – wywiad z Michałem Puszczyńskim
linia Odnalezione Graale Marcina Zielińskiego
linia Fredrik Nielsen. Abstrakcyjny ekspresjonista
linia Henryk Lula. Ceramika. Sztuka materii
linia Stefan Sadowski – Czarodziej szkła. Wspomnienie
linia Master class. Zdobienie ceramiki przy użyciu barwionych mas lejnych
linia Inspirowany naturą materiał ceramiczny odbijający do 99,6% promieniowania słonecznego
linia Wrocławski serwis królewski
linia Jak stać się kolekcjonerem porcelany, a nie jej zbieraczem? Poradnik dla początkujących kolekcjonerów. Cz. 2
linia Wypalanie ceramiki w edukacji artystycznej
więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności