Artykuły naukowe

Numer II 2022
Średniowieczna technologia witrażowa we współczesnym rzemiośle artystycznym, na podstawie pracy mnicha Teofila

Streszczenie
Witraż jest techniką o średniowiecznym rodowodzie. Jej tajniki opisał w XII w. benedyktyński mnich zwany Teofilem, zdradzając tajniki sztuki witrażowej tamtych czasów. Traktat jego autorstwa szczegółowo opisuje zasady produkcji barwnych przeszkleń, które w dużym stopniu pozostają aktualne także dziś. Pomimo współczesnych udogodnień technologicznych podstawowe składniki witrażu, czyli szkło barwione w masie, farby witrażowe, ołów i światło, pozostają takie same.

Słowa kluczowe
witraż, technologia szkła, średniowiecze, szkło barwne, mnich Teofil, produkcja witraży, farby naszkliwne, techniki
witrażowe, profil ołowiany, patyna, kontur, lazura srebrowa, kwatera witrażowa

Summary
Medevial stained glass technique in contemporary arts and crafts, based on the work of the monk Theophilus

Stained glass is an old technique with medieval origins. These secrets were described in the 12th century by a Benedictine monk named Theophilus and revealed the secrets of stained glass at that time. His treatise describes in detail the production rules for coloured glazing, which have remained largely unchanged to this day. Despite the technological conveniences of the modern world, the essential components of stained glass – tinted glass, stained glass paints, lead and light – remain a bridge between the centuries.

Keywords
stained glass, glass technique, Middle Ages, colored glass, monk Theophilus, glass painting, gl, enamels, glass painting technique, lead profile, patina, contour, silver glaze, stained glass quarter

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
Autorzy
AUTOR
Adam Włodarczyk

Artysta plastyk, witrażysta Absolwent Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2013). W ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus, studiował na Vilniaus Dalies Akademija na wydziale Malarstwa Monumentalnego (2010-2011). W 2022 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od 2020 prowadzi autorską pracownię witrażu w ODT Światowid we Wrocławiu. Od 2021 pracuje na macierzystej uczelni jako wykładowca. Uczestnik wielu wystawach zbiorowych. Prowadzi wykłady i publikuje teksty popularnonaukowe dotyczące historii szkła. W swojej twórczości czerpie inspiracje ze sztuki abstrakcyjnej, realizując projekty w technice witrażu klasycznego i technikach piecowych oraz projektując naczynia dekoracyjne.
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności