Artykuły naukowe

Numer IV 2020
Rozwój przemysłu maszynowego jest ściśle związany z ceramiką

Streszczenie

Ceramika, laikowi kojarzy się z wyrobami z wypalanej gliny. Natomiast materiały ceramiczne obejmują sobą bardzo szeroką grupę związków chemicznych, a ich zastosowanie jest bardzo szerokie. Zarówno w postaci ceramiki litej jak i powłok ceramicznych. W obecnych czasach, przemył maszynowy trudno sobie wyobrazić bez ceramiki, choć jeszcze niedawno kojarzony był tylko i wyłącznie z materiałami metalicznymi. Powłoki ceramiczne polepszają jakość maszyn użytkowych, ale także narzędzi tnących. W artykule przedstawiono wkład ceramiki w rozwój przemysłu maszynowego.

Słowa kluczowe: ceramika lita, nakładanie powłok ceramicznych, przemysł maszynowy.

Summary

Ceramics, for laymen, associate them with fired clay products. On the other hand, ceramic materials include a very wide group of chemical compounds, and their application is very wide. Both in the form of solid ceramics and ceramic coatings. Nowadays it is difficult to imagine the machine industry without ceramics, although until recently it was associated only with metallic materials. Ceramic coatings improve the quality of utility machines, but also of cutting tools. The article presents the contribution of ceramics to the development of the machine industry.

Key words: solid ceramics, ceramic coating, machine industry.

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
Autorzy
AUTOR
Artur Rusowicz

Pracownik Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, zajmuje się zagadnienia z szeroko pojętej energetyki a w szczególności zadaniami związanymi z chłodnictwem, klimatyzacją i aparaturą procesową.
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności