Artykuły naukowe

Wpływ parametrów procesu wytwarzania na właściwości barwiące różowego pigmentu o strukturze sfenu cynowego

Barwienie na kolor różowy szkliw cynowych wypalanych w obecności niewielkich ilości związków chromu zapoczątkowało rozwój, opartych na związkach cyny, pigmentów różowych zwanych też pinkowymi. Określenie odnosi się do syntetycznych, krystalicznych związków cyny o strukturze kasyterytu SnO2(Cr), cynianu wapnia CaSnO3(Cr) i sfenu cynowego (malayaitu) CaSnSiO5(Cr), których zabarwienie, o różnych odcieniach od różowoliliowego po purpurowoczerwone, pochodzi od chromoforu chromowego wbudowanego do struktury krystalicznej.

 

 

Pigmenty o strukturze malayaitu są obecnie najczęściej stosowane do barwienia szkliw wysokotemperaturowych na kolor różowy. O jakości pigmentu o sieci krystalicznej sfenu decyduje udział fazy CaSnSiO5(Cr), która jest nośnikiem chromoforu. Ze wzrostem udziału tej fazy zmniejsza się ilość nieprzereagowanego kasyterytu SnO2, co w konsekwencji poprawia parametry barwy pigmentu. Natomiast rozszerzenie kolorystyki pigmentów w tej grupie krystalografi cznej uzyskuje się przez podstawianie w obrębie sieci jonami modyfi katorów, np: kobaltu, tytanu, ołowiu, fosforu i manganu.

 

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
dr hab. inż. Cecylia Dziubak, prof. ICiMB

C DziubakSekretarz Naukowy w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą badania wysokotemperaturowych procesów w fazie stałej, w szczególności syntezy pigmentów ceramicznych.

e-mail: c.dziubak@icimb.pl

 

STRESZCZENIE
Różowy pigment cynowy zwany „pinkowym”, wytworzony po raz pierwszy w latach 20. XIX w., jest produktem zamierzonej syntezy w temperaturze 1350°C, mieszaniny dwutlenku cyny, kredy i kwarcu z dodatkiem chromoforu chromowego i związków boru jako mineralizatorów. W zależności od ilościowego stosunku wyjściowych surowców produkt syntezy charakteryzuje się strukturą kasyterytu, cynianu wapnia lub sfenu cynowego i ma barwę bzową, liliową, różową lub malinową. Ze względu na walory dekoracyjne i właściwości termiczne do barwienia wyrobów ceramicznych preferowany jest różowy pigment o strukturze sfenu cynowego. Przedstawione prace badawcze dotyczące tego pigmentu są ukierunkowane na obniżanie kosztów wytwarzania przy zachowaniu odpowiednich właściwości barwiących.
SUMMARY The effect of the manufacturing process parameters on the colouring properties of the pink pigment with tin sphene structure
The pink tin pigment (called „pinkowy”) manufactured for the fi rst time in the 1820s, is obtained in the course of deliberate synthesis at the temperature of 1350°C of the mixture of tin dioxide, chalk and quartz with an addition of chromium chromophore and boron compounds as a mineralizers. Depending on the quantitative proportion of the initial materials the product of the synthesis displays the structure of cassiterite, calcium stannate or Sn-sphene (identifi ed with malayaite) and is lilac, lily, pink or raspberry in colour. Due to its decorative qualities and thermal properties, the pink pigment with the Sn-sphene (malayaite) structure is preferred for colouring of ceramic products. The present research on this pigment focuses on reducing its manufacturing costs while retaining its adequate colouring properties.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności