Artykuły naukowe

Badania procesu spiekania aragonitu i kalcytu w obecności fluorku litu

Kiedy węglan wapnia (CaCO3) rozkłada się podczas ogrzewania, ciśnienia równowagowe CO2 osiągają ciśnienie cząstkowe CO2 w powietrzu (300 Pa) w temperaturze 520°C, a ciśnienie atmosferyczne (100 kPa) w temperaturze 890°C. Dlatego próby spiekania CaCO3 prowadzono na ogół w warunkach wysokiego ciśnienia lub przez spiekanie w temperaturach ograniczonych przez ciśnienia równowagowe. Na przykład, aby otrzymać gęste i przezroczyste, syntetyczne kamienie półszlachetne, zastosowano metodę prasowania proszku węglanu wapnia na gorąco w temperaturze 600–650°C pod ciśnieniem 58–65 MPa.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
dr inż. Zbigniew Jaegermann

Z JaegermannAbsolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie. Kierownik Zakładu Biomateriałów Oddziału Ceramiki
i Betonów ICiMB w Warszawie. Prowadzi prace naukowo-badawcze z zakresu inżynierii materiałowej, ceramiki, materiałów
ceramicznych do zastosowań medycznych. Specjalizuje się w technologii wytwarzania materiałów porowatych i implantów
bioceramicznych do regeneracji tkanki kostnej.

z.jaegermann@icimb.pl

 

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań nad spiekaniem dwóch odmian krystalograficznych węglanu wapnia: aragonitu i kalcytu, z dodatkiem fluorku litu.
Aby prześledzić zjawiska termiczne zachodzące podczas ogrzewania, wykonano badania jednoczesnej analizy termicznej TG/DTA próbek modelowych. Oznaczenie zmian wymiarów liniowych próbek przeprowadzono wykonując badania dylatometryczne, a obrazy morfologii proszków i mikrostruktury materiałów wykonano przy użyciu mikroskopu
skaningowego. Wyniki wykonanych badań wykazały, że procesy spiekania aragonitu i kalcytu przebiegają w zbliżony sposób. Podstawową różnicę stanowi zjawisko rozszerzania próbki aragonitu w temp. ok. 330°C, związane prawdopodobnie z przemianą fazową aragonit/kalcyt, co nie ma widocznego wpływu na temperaturę maksymalnej szybkości zmian wymiarów liniowych, ani na poziom zagęszczenia materiałów po wypaleniu.
SUMMARY Research on the sintering process of aragonite and calcite in the presence of lithium fluoride
Research on the sintering process of aragonite and calcite in the presence of lithium fluoride The paper presents results of study of sintering process of two crystallographic forms of calcium carbonate: aragonite and calcite, doped with lithium fluoride. To investigate the thermal phenomena occurring during heating, simultaneous thermal analysis of model samples were carried out. Determination of changes in linear dimensions of the samples was made by dilatometric tests. Microstructure images were taken using the scanning microscope.
The results of the tests showed that sintering processes of aragonite and calcite run in a similar manner. The main difference is the phenomenon of aragonite expansion at approx.
330°C, probably related to aragonite/ calcite phase transformation, which has no effect on temperature of the maximum rate of change in linear dimensions, nor on the densification degree after firing.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności