Artykuły naukowe

Stopień rozdrobnienia surowca spieniającego a porowatość szkła piankowego

Ceramika porowata w ostatnich latach znajduje coraz szersze zastosowanie zarówno w zaawansowanych technologiach (np. w produkcji filtrów wysokoprężnych silników spalinowych), jak i tych tradycyjnych (pianki uszczelniające). Materiały porowate charakteryzujące się porowatością rzędu 20%÷97% oraz wielkością porów od 400 nm do 4 mm, wykazują specyfi czne właściwości, których nie można uzyskać w przypadku ich konwencjonalnych, litych odpowiedników. Dzięki swoim wyjątkowym cechom oraz dostępności technologii wytwórczych znajdują coraz szersze zastosowanie w życiu codziennym. Pianki poliuretanowe, filtry do oczyszczania wody, czy budowlane materiały izolacyjne – to tylko niektóre z aplikacji materiałów porowatych.

W ostatnim czasie zaobserwowano znaczny wzrost zainteresowania branży budowlanej szkłem piankowym, jako alternatywnym porowatym materiałem termoizolacyjnym. W zależności od zastosowania (termoizolacyjne, dźwiękochłonne) szkło piankowe zawiera pory zamknięte lub otwarte – połączone ze sobą. Jest to materiał heterogeniczny, składający się z fazy stałej i gazowej. Fazę stałą stanowi szkło, które tworzy cienkie ścianki komórek o wielkości kilku mikrometrów wypełnionych fazą gazową o ciśnieniu ok. 30÷40 kPa. Szkło piankowe cechuje niska przewodność cieplna, odporność na działanie wody, stosunkowo wysoka wytrzymałość mechaniczna, niepalność. Spełnia ono także wymagania sanitarne, gdyż jest odporne biologicznie.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
dr inż. Małgorzata Lubas
M LubasAbsolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Obecnie adiunkt w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. W swoich badaniach z zakresu inżynierii materiałowej zajmuje się głównie materiałami szklistymi i biomateriałami.
lubas.malgorzata@wip.pcz.pl

 

STRESZCZENIE
W pracy zbadano wpływ stopnia rozdrobnienia surowca spieniającego – wapienia – na porowatość szkła piankowego. Spienianiu poddano zestawy surowcowe składające się z wapienia o różnym stopniu rozdrobnienia oraz bezbarwnej opakowaniowej stłuczki szklanej o uziarnieniu 0,063 mm. Zbadano mikrostrukturę oraz określono podstawowe właściwości fizyczne otrzymanego szkła piankowego. Przeprowadzone badania pozwoliły określić kształt i wielkość porów. Określono optymalną porowatość oraz stopień rozdrobnienia surowca spieniającego.
SUMMARY Influence of foaming raw material fi nning on foam glass porosity
The influence degree of grinding of foaming raw material (limestone) on porosity of foam glass was investigated. Materials batches of different degree of grinding limestone and glass cullet (particle size of 0.063 mm) were foamed. The microstructure and the basic physical properties of the resulting foam glass was analyzed. The study allowed to examined the shape and size of pores. The optimal degree of grinding of the foaming raw material has been determined.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności