Artykuły naukowe

Numer IV 2019
Szkła złocone. Historia, technika, artyzm

W czasach starożytnych Egipcjan szkło było materiałem cenionym i luksusowym, na równi ze złotem, którego złoża były bogate zwłaszcza w rejonie Nubii. Od dawna krążą legendy o niezwykle pięknych i cennych przedmiotach wykonanych przez egipskich rzemieślników, podsycane zresztą od XIX w. znaleziskami z wnętrz piramid. Początek historii szkła w ogóle datuje się zazwyczaj na ok. 3000–2000 lat p.n.e. (szklane „perełki” i paciorki), zaś szklanych naczyń wytwarzanych w tym rejonie na ok. XV w. p.n.e. Być może to właśnie w wartości, wyjątkowości i dystynkcji leży powód, dla którego mariaż wspomnianych dwóch substancji był doskonałym sposobem wyrażenia boskiej potęgi i królewskiej władzy..

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr Adam Włodarczyk

A WlodarczykArtysta plastyk, witrażysta. Absolwent wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, obecnie doktorant Wydziału Ceramiki i Szkła, wrocławskiej ASP. Projekt doktorski realizuje w pracowni Szkła w Architekturze pod opieką artystyczną prof. Ryszarda Więckowskiego. W realizowanych witrażach swobodnie łączy abstrakcyjne formy z tradycją rzemiosła.

 

e-mail: adam.wlodarczyk88@gmail.com

 

STRESZCZENIE
Udany duet może być przepisem na ponadczasowy sukces, a niebanalne połączenia pomagają zapisać się na wieki w pamięci pokoleń. Obszar sztuki wydaje się być szczególnie podatny na doświadczenia z łączeniem materiałów i form, a odważne zestawienia nierzadko dają zaskakująco pozytywne rezultaty. Eksperyment łamiący obowiązujące zasady nie był cechą awangardy XX w., lecz przejawiał się w każdej epoce historycznej. Wariacją tego rodzaju można nazwać śmiałe, a nawet ekstrawaganckie połączenie szkła oraz złota. Kompilacja tak skrajnie odmiennych materiałów była synonimem luksusu nie tylko w baroku – epoce zbytku i nadmiaru. Techniki złocenia szkła mają bardzo długą tradycję. Wśród nich lepiej znanymi są „gorąca” fondi d’oro i „zimna” verre églomisé. Genezy tych technik można szukać przed wiekami, w epoce starożytnej. Niniejszy artykuł obejmuje swym tematem wyłącznie przegląd fizycznych procedur dekoracyjnych, zarówno „na gorąco” jak i „na zimno”. Autor pomija chemiczne procesy stosowane w produkcji szkła, jak wykorzystanie złota koloidalnego, proszków i związków złota wprowadzanych do masy szklanej, wychodząc z założenia, że temat ten zasługuje na osobne opracowanie.
SUMMARY Gilded glass. History, technique, artistry
A successful duo can be a recipe for a timeless success. Original connections help to save in the memory of generations. The area of art seems to be particularly susceptible to experiments with combining materials and forms,and bold statements often yield surprisingly positive results. The experiment breaking the binding rules was not a feature of the 20th century avant-garde, but was manifested in every historical period. A variation of this kind can be called a bold or even extravagant combination of glass and gold. Compilation of such  synonym of luxury not only in the Baroque – an era of excesses and excess. The glass gilding technique have a very long tradition. Among them better known are “hot” fondi d’oro and “cold” verre églomisé. The genesis of these techniques can be sought for centuries, in the ancient era. This article covers only the overview of physical decorative procedures, both cold and hot. The author overlooks the chemical processes used in the production of glass, such as the use of colloidal gold, powders and gold compounds introduced into the glass mass, assuming that the subject deserves a separate study.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Autorzy
AUTOR
Adam Włodarczyk

Artysta plastyk, witrażysta. Absolwent wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, obecnie doktorant Wydziału Ceramiki i Szkła, wrocławskiej ASP. Projekt doktorski realizuje w pracowni Szkła w Architekturze pod opieką artystyczną prof. Ryszarda Więckowskiego. W realizowanych witrażach swobodnie łączy abstrakcyjne formy z tradycją rzemiosła.
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności