Artykuły naukowe

Numer I 2020
Szklane trumny i urny. Szkło w obrzędach pogrzebowych

Dawno, dawno temu…Pierwsze znane przykłady użycia szkła do przechowywania zwłok pochodzą ze starożytnego Rzymu. Obowiązujący wówczas obyczaj kremacji ciała zmarłego, determinował konieczność przechowywania popiołów w specjalnym naczyniu. Opracowana przez rzymian technika dmuchania szkła na piszczeli ułatwiła proces produkcji szklanych naczyń i pociągnęła za sobą znaczny wzrostu ich popularności. Szklane urny kremacyjne powstawały w okresie I–IV w. n.e.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr Adam Włodarczyk

A WlodarczykArtysta plastyk, witrażysta. Absolwent i doktorant Wydziału Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP.

 

e-mail: adam.wlodarczyk88@gmail.com

 

STRESZCZENIE
Specyficzna kruchość szkła przypomina ulotność ludzkiego losu. Szkło może stać się metaforą dla przemijania, ale pozwala też zajrzeć na drugą stronę życia i utrzymać kontakt ze zmarłym. Dlatego szklany wątek przewijał się przez stulecia w obrzędach pogrzebowych. Od szklanych urn starożytnych rzymian, w których składali prochy najbliższych, przez chrześcijańskie relikwiarze i szklane sarkofagi z nienaruszonymi ciałami świętych, aż po wyszukane szklane trumny z początku XX w.,czy ekstrawaganckie pochówki celebrytów i polityków. Szkło jest obecne w ostatniej drodze człowieka z tego świata i trwa z nim w wieczności, opierając się upływowi czasu.
SUMMARY Glass coffins and urns. Glass in funeral rites
The specific fragility of glass resembles the transience of human fate. Glass can become a metaphor for transience, but it also allows us to look at the other side of life and keep in touch with the deceased. Therefore, the glass thread has been going through the centuries in funeral rites. From the glass urns of the ancient Romans, in which they laid the ashes of their loved ones, through Christian reliquaries and glass sarcophagi with intact bodies of saints, to sophisticated glass coffins from the beginning of the 20th century or extravagant burials of celebrities and politicians. Glass is present in .the last journey of man from this world and lasts with him in eternity, resisting the passage of time.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Autorzy
AUTOR
Adam Włodarczyk

Artysta plastyk, witrażysta. Absolwent wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, obecnie doktorant Wydziału Ceramiki i Szkła, wrocławskiej ASP. Projekt doktorski realizuje w pracowni Szkła w Architekturze pod opieką artystyczną prof. Ryszarda Więckowskiego. W realizowanych witrażach swobodnie łączy abstrakcyjne formy z tradycją rzemiosła.
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności