Artykuły naukowe

Wykorzystanie klejonych szyb samochodowych w produkcji szkła piankowego

Szkło laminowane, inaczej zwane klejonym lub VSG (z niem. Verbund Sicherheitsglas), stosowane jest na szeroką skalę zarówno w branży motoryzacyjnej, jak i materiałów budowlanych. Z racji swojej budowy stanowi ono, obok szkła hartowanego, jedną z alternatyw przeszkleń bezpiecznych. Aby tafle szkła pełniły odpowiednią funkcję ochronną w razie przypadkowego lub celowego uszkodzenia, ich konstrukcja musi zapewnić odpowiedni sposób pękania.

 

Podczas zniszczenia nie mogą stanowić zagrożenia dla ludzkiego życia lub zdrowia. Tego typu szyby składają się z dwóch lub więcej tafli szkła, trwale połączonych wysokowytrzymałymi i elastycznymi warstwami pośrednimi z folii PVB (folia poli-winylo-butyralowa) (rysunek 1). W przypadku przeciążeń występujących np. w trakcie kolizji drogowej, szkło pęka, ale jego fragmenty przyklejone do elastycznej warstwy PVB nie odpryskują. W rezultacie uszkodzona konstrukcja ma trwałą stabilność, przeszklony otwór pozostaje zamknięty, a odłamki szkła są związane z folią, co zmniejsza ryzyko doznania obrażeń ciała.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
dr inż. Anna Zawada
ZawadaAdiunkt w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej i członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Zainteresowania naukowe oscylują w obszarze szkła, dewitryfikatów oraz materiałów spiekanych na bazie drobnofrakcyjnych surowców odpadowych.

zawada@wip.pcz.pl

 

STRESZCZENIE
W pracy poddano ocenie możliwości wykorzystania odpadów z szyb samochodowych klejonych typu VSG oraz złomu ceramicznego w procesie spieniania. Próbki poddano procesowi spieniania z zastosowaniem dobranych eksperymentalnie, optymalnych parametrów temperaturowych. Otrzymane szkło piankowe zbadano pod kątem mikrostruktury. Oceniono wpływ obecności złomu ceramicznego na proces tworzenia się piany w trakcie spieniania stłuczki szklanej.
SUMMARY The use of laminated car glass in the production of foam glass
In the paper the possibilities of using waste from laminated car glass type VSG in the foaming process with the addition of ceramic scrap were assessed. The samples were subjected to the foaming process using experimentally selected optimal temperature parameters. The microstructure of the obtained foam glass was examined. The influence of the ceramic scrap on the process of foam formation was determined.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności