Artykuły naukowe

Nieinwazyjne badania japońskiej XIX-wiecznej kadzielnicy z prowincji Satsuma przy użyciu dwuźródłowej tomografii komputerowej

Przedmiotem badań była japońska kadzielnica z okresu Meiji, datowana na ok. 1880 r., pochodząca z historycznej prowincji Satsuma (obecnie prefektura Kagoshima). Obiekt od grudnia 1945 r. znajduje się w zbiorach Muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie został przekazany ze składnicy wawelskiej, zaś w 2017 r., jako przedmiot pracy dyplomowej, trafił do konserwacji w pracowni Rzeźby Kamiennej, Ceramiki i Stiuku Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Krakowie. Głównym celem pracy dyplomowej była nie tylko konserwacja zabytkowego naczynia, ale również jego końcowa aranżacja plastyczno-estetyczna związana z rekonstrukcją brakujących nóżek i innych ubytków.

 

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr inż. Anna Mikołajska

MikolajskaAbsolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Asystent w Zakładzie Fizyki i Chemii Konserwatorskiej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od września 2018 doktorantka na Wydziale Odlewnictwa AGH. Pracuje nad rozprawą doktorską na temat badań fizykochemicznych metalowych odlewów zabytkowych.

e-mail: amikolajska@asp.krakow.pl

 

STRESZCZENIE
Kadzielnica pochodzi z historycznej prowincji Japonii Satsuma (obecnie prefektura Kagoshima) i datowana jest na okres Meiji. Obiekt od grudnia 1945 r. znajduje się w zbiorach Muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie został przekazany ze składnicy wawelskiej. Kadzielnica wykonana jest z jasnej gliny, pokryta przezroczystą, delikatnie popękaną glazurą (krakle), ozdobiona bogatą polichromią, wykończona emalią i dekoracją brokatową. Na korpusie znajdują się cztery przedstawienia: postać Kannon, postacie dwóch taoistycznych mędrców, smok z trzema pazurami oraz dwa lwy Shishi. Są to najbardziej charakterystyczne elementy tej ceramiki. Brzusiec naczynia osadzony został na trzech prostych nogach z nasadami w formie głów lwa Shishi. Podczas prac przygotowawczych i konserwatorskich przy obiekcie zostały wykonane nieinwazyjne badania z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego. W celu określenia stanu zachowania całego obiektu, a w szczególności trwałości łączeń korpusu i nóżek wykonano zdjęcia rentgenowskie oraz skany z wykorzystaniem dwuźródłowej tomografi i komputerowej.
SUMMARY Non-invasive analysis of the Japanese nineteenth century censer from the province of Satsuma using Dual Source Computed Tomography.
Non-invasive analysis of the Japanese nineteenth century censer from the province of Satsuma using Dual Source Computed Tomography. The censer comes from Japan, from the Meiji period, from the historical province of Japan Satsuma (now Kagoshima Prefecture). The object is in the collections of the Jagiellonian University Museum Collegium Maius, where it was transferred from the Wawel depot in December 1945. It is characterized by light clay and a transparent, slightly cracked glaze (crackles). It is decorated with rich and beautiful polychrome and finished with enamel and glitter decoration. There are four performances on the body: a dragon with three claws, the figure of Kannon, the figures of two Taoist wise men, two lions Shishi. These are the most characteristic elements of this ceramics. The censer is mounted on three legs depicting the head of the Shishi lion. Non-invasive X-ray examinations had been carried out before any conservation work of the presented object started. In order to assess the general condition of the whole object, in particular the durability of body and leg joints, X-ray and tomographic images were taken..
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności