Artykuły naukowe

Numer I 2022
Warunki zatarcia dla pary ciernej stal-tlenek chromu (Cr2O3)

Streszczenie

W poprzednim artykule zostały przedstawione wyniki badań dla próbek stali pokrytej warstwą węgliku wolframu (WC), dla której okazało się, że proces zatarcia przebiega podobnie jak dla par roboczych stal-stal. W niniejszym artykule przedstawione są wyniki badań dla próbek pokrytych tlenkiem chromu, dla którego pierwsze objawy zatarcia pojawiły się dla obciążeń normalnych o wartościach Pn = 0,5-1,5 kN. Po czym następowało wahanie wartości sił stycznych i wzrost temperatury próbek. Przy wartościach siły normalnej na poziomie Pn = (1,2-2,0) kN następował gwałtowny wzrost sił stycznych i dalszy wzrost temperatury próbek. Maksymalna temperatura próbek wynosiła od 82,7°C do 111°C. Powierzchnie próbek nie wykazywały istotnego zużycia ciernego.

Słowa kluczowe: zatarcie, para cierna stal-tlenek-chromu

Summary

The previous article presents the results of tests for steel samples covered with a layer of tungsten carbide, for which it turned out that the seizing process is similar to that for steel-steel working pairs. The present article will present the test results for samples coated with chromium oxide, for which the first signs of seizure appeared at normal loads with the values Pn = 0.5-1.5 kN. Then there was a fluctuation in the values of the tangential forces and an increase in the temperature of the samples. With the values of the normal force Pn = (1.2-2.0) kN, the tangential forces increased rapidly and the temperature of the samples increased further. The maximum temperature of the samples ranged from 82.7°C to 111°C. The surfaces of the samples did not show any significant frictional wear.

Key words: seizure, steel-chromium-oxide friction pair

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
Autorzy
AUTOR
Artur Rusowicz

Pracownik Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, zajmuje się zagadnienia z szeroko pojętej energetyki a w szczególności zadaniami związanymi z chłodnictwem, klimatyzacją i aparaturą procesową.
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności