Artykuły naukowe

Wpływ dodatków na właściwości reologiczne i proces sedymentacji atramentów ceramicznych, przeznaczonych do druku cyfrowego

Współczesne wymagania dotyczące obniżenia kosztów wytwarzania wyrobów ceramicznych, ochrony środowiska, jak i podniesienia walorów estetycznych gotowych produktów, zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, pozwalających im sprostać.

Problem ten dotyczy również zdobienia takich materiałów, dla których wciąż poszukuje się nowych, przyjaznych środowisku środków zdobniczych, jak również bardziej wydajnych i precyzyjnych metod ich nanoszenia.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
dr inż. Agnieszka Antosik

A Antosik

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Od 2018 r. pracownik Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie. Na co dzień prowadzi badania związane z opracowywaniem materiałów ceramicznych oraz środków zdobniczych do zastosowań przemysłowych. Szczególne miejsce wśród jej zainteresowań naukowych zajmują środki zdobnicze, przeznaczone do druku cyfrowego.

e-mail: a.antosik@icimb.pl

 

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu wybranych dodatków organicznych na właściwości reologiczne i proces sedymentacji zawiesin ceramicznych, przeznaczonych do druku cyfrowego. Jako bazę zastosowano czarny pigment o składzie pierwiastkowym Co-Ni-Fe-Cr, zawieszony w oleju napędowym, przy czym zawartość pigmentu wynosiła 30% wag. W ramach badań przetestowano dwa komercyjnie dostępne dodatki o właściwościach stabilizujących i zwilżających powierzchnię pigmentu w zawiesinie. Za każdym razem ilość dodatku w stosunku do pigmentu wynosiła od 0 do 5% wag. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że zastosowanie odpowiednich dodatków organicznych wpływa korzystnie na dyspergowanie cząstek pigmentu w zawiesinie oraz zmianę właściwości reologicznych płynu, co ma bezpośredni wpływ na poprawę stabilności zawiesin ceramicznych w czasie. Najlepsze rezultaty otrzymano dla atramentów z dodatkiem 2 i 5% wag. środka BYKJET 9142 oraz 5% wag. środka ANTI-TERRA-U 100.
SUMMARY Role of additives on rheological behaviour and stabilization process of ceramic inks for digital printing application
The paper presents results concerning influence of selected organic additives on the rheological properties and sedimentation process of ceramic suspensions dedicated to ink jet printing decoration of ceramic tiles. As a solid phase the black Co-Ni-Fe-Cr pigment suspended in the diesel oil was used. The pigment content was 30 wt%. In research 2 commercially available additives with wetting and dispersing properties of oilborne fluid where tested. In all cases the content of additive was from 0 to 5 wt% in respect to solid phase. It was shown that application of appropriate organic additives lead to the dispersion of pigment particles in the suspension and the change in rheological properties of the fluid, and in so doing improving of stability of ceramic suspension over time. The best results were obtained for suspensions with 2 and 5 wt% of BYKJET 9142 and 5 wt% of ANTI-TERRA-U 100.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności