Artykuły naukowe

Materiały ceramiczne w stomatologii

Rosnąca świadomość pacjentów oraz stawiane przez nich wymogi estetyczne wymuszają stały rozwój technologiczny w dziedzinie stomatologii odtwórczej. Protetyka stomatologiczna jest specjalizacją, w której najbardziej zauważalny jest postęp, jaki nastąpił na przestrzeni ostatnich lat. Stosowane powszechnie tradycyjne techniki wykonywania uzupełnień protetycznych zaczynają być coraz częściej wypierane przez technologie cyfrowe. Staje się to możliwe dzięki jednoczesnemu postępowi w dziedzinie informatyki i materiałoznawstwa.

W estetycznej rekonstrukcji utraconych tkanek najważniejszą rolę pełnią materiały ceramiczne. Wzrost wytrzymałości mechanicznej ceramik dentystycznych doprowadził do możliwości wyeliminowania metalu z konstrukcji stałych uzupełnień protetycznych. Można się spodziewać, że uzupełnienia pełnoceramiczne, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, wkrótce staną się standardem w codziennej praktyce stomatologicznej.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
lek. dent. Michał Wydra
M WydraRezydent w Poradni Protetyki Stomatologicznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie, w trakcie specjalizacji z Protetyki Stomatologicznej. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W codziennej praktyce stomatologicznej zajmuje się głównie rekonstrukcjami protetycznymi zębów z zastosowaniem koron i mostów. Interesuje się implantoprotetyką i nowoczesnymi technologiami w stomatologii odtwórczej.
michal.wydra@gmail.com
mgr inż. Iwona Grelowska
I GrelowskaDoktorantka na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki  Akademii Górniczo-Hutniczej w dyscyplinie Technologia chemiczna. Absolwentka Wydziału Chemii UJ oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. W swojej pracy naukowej zajmuje się wieloskładnikowymi szkłami tellurowymi i fluorotellurowymi domieszkowanymi jonami pierwiastków ziem rzadkich, które znajdują zastosowanie w optoelektronice. Jej zainteresowania obejmują również tematykę CAD/CAM.
iwona.grelowska@gmail.com

 

STRESZCZENIE
Na przestrzeni ostatnich 20 lat nastąpił gwałtowny postęp w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Rozwój ten widoczny jest zarówno w aspekcie poprawy właściwości mechanicznych i estetycznych wprowadzanych materiałów, jak i technologii ich obróbki. Ma to związek z dążeniem do stworzenia uzupełnień protetycznych spełniających rosnące wymagania estetyczne pacjentów. Dotychczas stosowane materiały i metody, choć sprawdzone i bardzo skuteczne, coraz częściej są zastępowane przez nowe technologie. W artykule przedstawiono klasyfikację materiałów ceramicznych stosowanych w stomatologii odtwórczej z uwzględnieniem wybranych aspektów. Wskazano różnice pomiędzy powszechnie stosowanymi uzupełnieniami metalowo-ceramicznymi a stosunkowo nowymi pełnoceramicznymi. Szczególną uwagę poświęcono materiałom na bazie dwutlenku cyrkonu, które ze względu na wyjątkowe właściwości estetyczne i mechaniczne, w ostatnich latach cieszą się rosnącą popularnością i zaczynają wypierać z użycia ceramikę krzemianową. Omówiono również schematy postępowania w systemach CAD/CAM, które stanowią alternatywę dla czaso- i pracochłonnych uzupełnień wykonywanych tradycyjnymi metodami. Wskazano również obszary, w których systemy te wymagają jeszcze dopracowania.
SUMMARY Ceramic materials in dentistry
Over the last 20 years there has been a rapid development in dental prosthetics, which can be observed in the improvements in the mechanical and aesthetic properties of the materials introduced, as well as in their processing technology. This improvement can be linked with a desire to create prosthetic restorations meeting the ever-increasing aesthetic
requirements of patients; and as a consequence, materials and methods used, although proven and very effective, are increasingly being replaced by new technologies. The article presents the classification of ceramic materials used in restorative dentistry, taking into account selected aspects. Differences between commonly used metal-ceramic restorations and relatively new all-ceramic ones were noted. Much attention was paid to materials based on zirconium dioxide, which due to their unique aesthetic and mechanical properties have become increasingly popular in recent years and have begun to replace silicate ceramics. Use of CAD/CAM systems as an alternative to time-consuming and labor-intensive traditional restoratives, was also discussed. Weaknesses of these systems, which still need to be improved, were also indicated.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności