Artykuły naukowe

Numer IV 2021
Wykorzystanie warstw antykondensacyjnych w celu ochrony materiałów ceramiki budowlanej

Streszczenie

Powłoki antykondensacyjne znajdują szerokie zastosowanie w chłodnictwie, klimatyzacji czy chociażby technologii okrętowej. Coraz częściej są stosowane także do zabezpieczania konstrukcji betonowych czy też ceramicznych. Potrafią zmagazynować określoną ilość wody we własnej objętości, a następnie zwrócić ją w sprzyjających warunkach. Powłoki antykondensacyjne stosowane są również do ochrony konstrukcji stalowych przed wilgocią. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła i masy w powłoce antykondensacyjnej w warunkach konwekcji naturalnej i wymuszonej. Wyniki eksperymentalne uzyskano dla płyt poziomych i nachylonych.

Słowa kluczowe: warstwy ochronne, warstwy antykondensacyjne

Summary

Anti-condensation coatings are widely used in refrigeration, air conditioning or even ship technology. More and more often they are also used to protect concrete or ceramic structures. They can store a certain amount of water in their own volume and then return it under favorable conditions. Anti-condensation coatings are also used to protect steel structures against moisture. The paper presents the results of experimental research on heat and mass transfer in an anti-condensation coating under natural and forced convection conditions. Experimental results were obtained for horizontal and inclined slabs.

Key words: protective layers, anti-condensation layers

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
Autorzy
AUTOR
Andrzej Grzebielec

Pracownik Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z energetyką.
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności