Artykuły naukowe

Artykuły naukowe stanowią ważną część czasopisma "Szkło i Ceramika". Aby zwiększyć liczbę cytowań publikowanych artykułów naukowych dodaliśmy SiC do bazy EBSCO i staramy się o wejście do kolejnych. Zakres publikacji rozszerzyliśmy o nauki humanistyczne. Obecnie nasze artykuły otrzymują 20 punktów w ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Numer III 2022
Paweł Wiśniewski
AUTOR
Paweł Wiśniewski
Rola odlewnictwa precyzyjnego w inżynierii materiałowej
W artykule przedstawiono generalne informacje związane z odlewnictwem precyzyjnym i jego historią. Technika ta w połączeniu z technologią ceramiki i procesami metalurgicznymi jest częścią współczesnej inżynierii materiałowej, której rola w dzisiejszych czasach jest bardzo istotna dla współczesnego człowieka. .
więcej
Numer III 2022
Agnieszka Antosik
AUTOR
Agnieszka Antosik
Wpływ procesu degradacji na właściwości fizykomechaniczne kompozytów PCL/HA
W artykule przeanalizowano wpływ procesu degradacji na zmianę właściwości fizykomechanicznych opracowanych kompozytów PCL/HA w czasie. Szczególny nacisk położono na określenie wpływu zsyntezowanego hydroksyapatytu na zmianę właściwości fizykomechanicznych opracowanych materiałów kompozytowych przed i po procesie degradacji. .
więcej
Numer II 2022
Adam Włodarczyk
AUTOR
Adam Włodarczyk
Średniowieczna technologia witrażowa we współczesnym rzemiośle artystycznym, na podstawie pracy mnicha Teofila
Technika umożliwiająca wykonanie wystarczająco dużych kawałków szkła płaskiego nadających się do tworzenia wielobarwnych kompozycji witrażowych kwater znana była już w początkach średniowiecza. Wyjątkowo precyzyjny przekaz na temat techniki witrażowej przedstawiał w 1100 r.
więcej
Numer II 2022
Karolina Wolska-Pabian
AUTOR
Karolina Wolska-Pabian
„Warzywna ceramika” z wytwórni w Korcu ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie na tle nurtu trompe l
Wyróżnić można dwa typy naczyń, przy czym pierwsze z nich pełniły jedynie funkcję dekoracyjną. Były to najczęściej misy lub półmiski z pełnoplastycznymi owocami i warzywami w swoich naturalnych rozmiarach.
więcej
Numer II 2022
Arkadiusz Gąsiński
AUTOR
Arkadiusz Gąsiński
Zastosowanie metod uczenia maszynowego w analizie obrazu mikroskopowego płytek ceramicznych
Uczenie maszynowe (machine learning, ML) jest technologią, w której komputery są uczone wykonywania zadań na podstawie analizy danych zamiast stosowania bezpośrednich instrukcji programowych. .
więcej
Numer II 2022
Andrzej Grzebielec
AUTOR
Andrzej Grzebielec
Badanie rekuperatora ciepła wykorzystującego wkłady ceramiczne w okresie zimowym i letnim
Na rynku systemów wentylacji rekuperatory dostępne są od wielu lat. Najpopularniejsze to rekuperatory krzyżowe i obrotowe. Oba rozwiązania są przeznaczone do pracy w trybie ciągłym.
więcej
Numer I 2022
Andrzej Grzebielec
AUTOR
Andrzej Grzebielec
Rozwój rynku pianki szklanej jako materiału izolacyjnego w przemyśle i budownictwie
Materiały z pianki szklanej są równie dobrym izolatorem jak powszechnie wykorzystywane materiały ze spienionych tworzyw sztucznych czy też wełna mineralna. A w wielu zastosowaniach są materiałem zdecydowanie lepszym.
więcej
Numer I 2022
Artur Rusowicz
AUTOR
Artur Rusowicz
Warunki zatarcia dla pary ciernej stal-tlenek chromu (Cr2O3)
W poprzednim artykule zostały przedstawione wyniki badań dla próbek stali pokrytej warstwą węgliku wolframu (WC), dla której okazało się, że proces zatarcia przebiega podobnie jak dla par roboczych stal-stal.
więcej
Numer IV 2021
Katarzyna Stec
AUTOR
Katarzyna Stec
Preparatyka próbek materiałów niemetalicznych do analizy składu chemicznego techniką fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej
Najbardziej popularną metodą instrumentalną, wykorzystywaną do analizy surowców i materiałów budowlanych i ogniotrwałych, jest metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali.
więcej
więcej 1 2 3 4 5 6 7 więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności