Artykuły naukowe

Artykuły naukowe stanowią ważną część czasopisma "Szkło i Ceramika". Aby zwiększyć liczbę cytowań publikowanych artykułów naukowych dodaliśmy SiC do bazy EBSCO i staramy się o wejście do kolejnych. Zakres publikacji rozszerzyliśmy o nauki humanistyczne. Obecnie nasze artykuły otrzymują 20 punktów w ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Numer IV 2022
Paweł Wiśniewski
AUTOR
Paweł Wiśniewski
Ocena wad spoiw odlewniczych
Przemysł odlewniczy boryka się z problemami defektów form odlewniczych. Wpływ na to mogą mieć m.in. niewłaściwe kompozycje mas formierskich oraz wadliwe spoiwa odlewnicze wynikające z ich przegrzania bądź przemrożenia na etapie transportu i przechowywania. .
więcej
Numer IV 2022
Lidia Ciołek
AUTOR
Lidia Ciołek
Cement typu MTA na bazie krzemianu trójwapnia wzbogaconego ZnO - ocena cytotoksyczności oraz działanie bakteriobójcze
Cement typu MTA na bazie krzemianu trójwapnia wzbogaconego ZnO - ocena cytotoksyczności oraz działanie bakteriobójcze Cementy typu MTA znajdują zastosowanie w niektórych przypadkach leczenia endodontycznego, gdy zalecane jest użycie materiału oddziałującego z miazgą lub zębiną i utrzymującego żywotność tkanek.
więcej
Numer IV 2022
Krzysztof Kogut
AUTOR
Krzysztof Kogut
Biomimetyczne metody otrzymywania materiałów z wykorzystaniem organicznych prekursorów
Biomimetyczne metody otrzymywania materiałów z wykorzystaniem organicznych prekursorów Biomimetyka polega na odwzorowaniu rozwiązań, które występują w naturze (w świecie roślin i zwierzą): zachowań, struktur, kształtów i procesów. .
więcej
Numer III 2022
Karolina Wolska-Pabian
AUTOR
Karolina Wolska-Pabian
Zarys historii fabryki fajansu w Lubartowie na podstawie terralitów zachowanych w zbiorach muzealnych
Do dziś w zbiorach muzealnych zachowały się liczne przykłady lubartowskiego fajansu. Wśród nich odnajdujemy przykłady świadczące o tym, że działalność wytwórni była bardzo wszechstronna, choć trwała tylko 10 lat .
więcej
Numer III 2022
Piotr Kmiecik
AUTOR
Piotr Kmiecik
Wczesnośredniowieczne znaki garncarskie z wykopalisk przy placu Nowy Targ we Wrocławiu
Artykuł opisuje dwa interesujące dna ceramiczne pochodzące z warstwy przedlokacyjnej (a więc datowanej przed połową XIII w.).
więcej
Numer III 2022
Paweł Wiśniewski
AUTOR
Paweł Wiśniewski
Rola odlewnictwa precyzyjnego w inżynierii materiałowej
W artykule przedstawiono generalne informacje związane z odlewnictwem precyzyjnym i jego historią. Technika ta w połączeniu z technologią ceramiki i procesami metalurgicznymi jest częścią współczesnej inżynierii materiałowej, której rola w dzisiejszych czasach jest bardzo istotna dla współczesnego człowieka. .
więcej
Numer III 2022
Agnieszka Antosik
AUTOR
Agnieszka Antosik
Wpływ procesu degradacji na właściwości fizykomechaniczne kompozytów PCL/HA
W artykule przeanalizowano wpływ procesu degradacji na zmianę właściwości fizykomechanicznych opracowanych kompozytów PCL/HA w czasie. Szczególny nacisk położono na określenie wpływu zsyntezowanego hydroksyapatytu na zmianę właściwości fizykomechanicznych opracowanych materiałów kompozytowych przed i po procesie degradacji. .
więcej
Numer II 2022
Adam Włodarczyk
AUTOR
Adam Włodarczyk
Średniowieczna technologia witrażowa we współczesnym rzemiośle artystycznym, na podstawie pracy mnicha Teofila
Technika umożliwiająca wykonanie wystarczająco dużych kawałków szkła płaskiego nadających się do tworzenia wielobarwnych kompozycji witrażowych kwater znana była już w początkach średniowiecza. Wyjątkowo precyzyjny przekaz na temat techniki witrażowej przedstawiał w 1100 r.
więcej
Numer II 2022
Karolina Wolska-Pabian
AUTOR
Karolina Wolska-Pabian
„Warzywna ceramika” z wytwórni w Korcu ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie na tle nurtu trompe l
Wyróżnić można dwa typy naczyń, przy czym pierwsze z nich pełniły jedynie funkcję dekoracyjną. Były to najczęściej misy lub półmiski z pełnoplastycznymi owocami i warzywami w swoich naturalnych rozmiarach.
więcej
więcej 1 2 3 4 5 6 więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności