Artykuły naukowe

Artykuły naukowe stanowią ważną część czasopisma "Szkło i Ceramika". Aby zwiększyć liczbę cytowań publikowanych artykułów naukowych dodaliśmy SiC do bazy EBSCO i staramy się o wejście do kolejnych. Zakres publikacji rozszerzyliśmy o nauki humanistyczne. Obecnie nasze artykuły otrzymują 20 punktów w ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Numer IV 2021
Artur Rusowicz
AUTOR
Artur Rusowicz
Warunki zatarcia dla pary ciernej stal-węglik wolframu (WC)
Przegląd literatury pokazuje wiele danych dotyczących istotnego wpływu warstw ceramicznych na zużycie współpracujących elementów maszyn. Wpływ ten jest korzystny zarówno w niskich jak i w podwyższonych temperaturach.
więcej
Numer III 2021
Zbigniew Woźniak
AUTOR
Zbigniew Woźniak
Zastosowanie szkła odpadowego w produkcji okładzinowych płytek szklanych
Troska o środowisko naturalne to jeden z bardzo ważnych aspektów funkcjonowania producenta płytek i dekoracji ceramicznych i szklanych, jakim jest Ceramika Paradyż Sp.
więcej
Numer III 2021
Arkadiusz Gąsiński
AUTOR
Arkadiusz Gąsiński
Płytki ceramiczne Badania mikroskopowe tekstur w odniesieniu do wytrzymałości na zginanie
Płytki gresowe są wytwarzane głównie z glinki kaolinowej, kwarcu i skaleni. Wiele właściwości technicznych, w tym odporność na zginanie, są związane z teksturą materiału w skali mikroskopowej.
więcej
Numer II 2021
Andrzej Grzebielec
AUTOR
Andrzej Grzebielec
Wykorzystanie wkładów ceramicznych w systemach rekuperacji ciepła
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w salach wykładowych zwykle dostosowanych od strony technicznej do prezentowanych treści. Zainstalowane są systemy audiowizualne i nagłaśniające.
więcej
Numer II 2021
Artur Rusowicz
AUTOR
Artur Rusowicz
Badania eksperymentalne nakładania powłok ceramicznych z materiałów utleniających się
Materiały ceramiczne jak większość materiałów ulega procesowi utleniania się. Zjawisko to może być niezwykle niekorzystne z punktu widzenia wytrzymałości mechanicznej.
więcej
Numer II 2021
Justyna Kleszcz
AUTOR
Justyna Kleszcz
Ceramika w służbie przyrody. O niespodziewanych skutkach oszczędzania energii
Niniejszy artykuł analizuje problem miejsca ptaków we współczesnych miastach oraz odpowiedzi, jaką w kwestii tej daje zastosowanie ceramicznych materiałów i komponentów budowlanych o tradycyjnej formie, jednak nieco zmienionej funkcji. .
więcej
Numer I 2021
Lidia Ciołek
AUTOR
Lidia Ciołek
Wykorzystanie rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej do oceny stałości składu zestawu surowcowego do syntezy C3S
W pracy przedstawiono badania odpowiednie do wytworzenia głównego składnika cementu portlandzkiego − krzemianu trójwapnia. Przeprowadzone badania obejmowały ujednorodnienie zestawu, ocenę stałości jego składu z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy fazowej w połączeniu z metodą Rietvelda oraz wyniki XRD wytworzonego spieku.
więcej
Numer I 2021
Piotr Kmiecik
AUTOR
Piotr Kmiecik
Próba rekonstrukcji wizerunku na fragmencie malowanego szkła z wykopalisk przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu
Niniejszy artykuł omawia problematykę związaną z próbą graficznej rekonstrukcji wizerunku przedstawionego na fragmencie szkła odnalezionego podczas wykopalisk, prowadzonych w ramach wyprzedzających badań archeologiczno - architektonicznych, na obszarze dawnego Szpitala Wszystkich Świętych we Wrocławiu.
więcej
Numer I 2021
Andrzej Grzebielec
AUTOR
Andrzej Grzebielec
Możliwość generacji energii elektrycznej podczas ugięcia szklanej tafli
Pozyskiwanie energii (energii elektrycznej czy ciepła) z wykorzystaniem szkła kojarzy się głownie z fotowoltaiką i kolektorami słonecznymi. Natomiast wiele szklanych biurowców boryka się z problemem naporu wiatru na powierzchnie.
więcej
więcej 1 2 3 4 5 6 7 8 więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności