Artykuły naukowe

Artykuły naukowe stanowią zasadniczy trzon czasopisma Szkło i Ceramika. Aby zwiększyć liczbę cytowań publikowanych artykułów naukowych dodaliśmy SiC do 2 baz (Index Copernicus oraz BazEkon) i staramy się o wejście do kolejnych. Zakres publikacji rozszerzyliśmy o nauki humanistyczne. Obecnie nasze artykuły otrzymują 5 punktów w ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpływ dodatków na właściwości reologiczne i proces sedymentacji atramentów ceramicznych, przeznaczonych do druku cyfrowego
Współczesne wymagania dotyczące obniżenia kosztów wytwarzania wyrobów ceramicznych, ochrony środowiska, jak i podniesienia walorów estetycznych gotowych produktów, zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, pozwalających im sprostać. .
więcej
Wpływ temperatury na właściwości użytkowe włóknistych materiałów izolacyjnych
Do mineralnych materiałów włóknistych, obok azbestów i minerałów występujących w przyrodzie w postaci włóknistej, zaliczyć można również włókna otrzymywane z surowców naturalnych na drodze syntezy w procesie topienia.
więcej
Badania możliwości uzyskania barwnych dekoracji nie zawierających związków ołowiu i kadmu dla szkła oświetleniowego i gospodarczego
Celem projektu było zbadanie możliwości uzyskania barwnych dekoracji na podłożu szklanym nie zawierających związków ołowiu i kadmu i wypalanych w temperaturze 580–700°C.
więcej
Śląskie szkła barokowe ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
Kolekcja szkła Muzeum Narodowego w Krakowie to zbiór różnorodny, kształtowany przez dary i w mniejszym stopniu zakupy czynione od końca XIX w. po czasy współczesne.
więcej
Przedstawienia figuralne w ikonografii ceramiki kultury Mimbres
Zasięg terytorialny kultury Mimbres obejmuje obszar południowo-zachodniego narożnika stanu Nowy Meksyk, gdzie przez niespełna tysiąc lat, począwszy od 200 r. n.e. rozwijało się związane z nią osadnictwo.
więcej
Wpływ dodatku stłuczki szkła float z recyklingu na proces topienia masy szklanej
Zagospodarowanie odpadów szklanych to przede wszystkim ich recykling. Szkło ze względu na skład i budowę nie stanowi dla środowiska zagrożenia, a jedynie obciążenie, gdyż nie ulega rozkładowi i może zalegać na składowiskach.
więcej
Otrzymywanie i charakterystyka wodnych zawiesin węglika krzemu przeznaczonych do wytwarzania wyrobów metodą odlewania
Tworzywa z węglika krzemu są powszechnie stosowane m.in. w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, w elektronice, astronomii, przemyśle materiałów ogniotrwałych, a także w energetyce.
więcej
Styl zakopiański służący „wykwintniejszym potrzebom” – ceramiczne serwisy do kawy i herbaty w ujęciu historycznym
„…nie czekając na przyjście geniusza, który by w sposób cudowny z niczego stworzył oryginalne formy artystyczne, należy się zwrócić do ludu i z jego zasobów, które napewno są samobytne i oryginalne, wziąć pierwiastki tych form i przenieść je do życia całego społeczeństwa, przystosowując je do bardziej zbiorowych i wykwintniejszych potrzeb…” – pisał w 1891 r.
więcej
Krzemian cyrkonu dotowany żelazem – skład fazowy i aspekty środowiskowe
Modyfikowanie właściwości minerałów syntetycznych poprzez podstawienie do sieci, podczas ich syntezy, różnych dodatków (w tym chromoforowych) odbywa się w obecności mineralizatorów.
więcej
więcej 1 2 3 4 5 6 7 8 więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności