Artykuły naukowe

Artykuły naukowe stanowią zasadniczy trzon czasopisma Szkło i Ceramika. Aby zwiększyć liczbę cytowań publikowanych artykułów naukowych dodaliśmy SiC do 2 baz (Index Copernicus oraz BazEkon) i staramy się o wejście do kolejnych. Zakres publikacji rozszerzyliśmy o nauki humanistyczne. Obecnie nasze artykuły otrzymują 5 punktów w ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Numer II 2021
Andrzej Grzebielec
AUTOR
Andrzej Grzebielec
Wykorzystanie wkładów ceramicznych w systemach rekuperacji ciepła
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w salach wykładowych zwykle dostosowanych od strony technicznej do prezentowanych treści. Zainstalowane są systemy audiowizualne i nagłaśniające.
więcej
Numer II 2021
Artur Rusowicz
AUTOR
Artur Rusowicz
Badania eksperymentalne nakładania powłok ceramicznych z materiałów utleniających się
Materiały ceramiczne jak większość materiałów ulega procesowi utleniania się. Zjawisko to może być niezwykle niekorzystne z punktu widzenia wytrzymałości mechanicznej.
więcej
Numer II 2021
Justyna Kleszcz
AUTOR
Justyna Kleszcz
Ceramika w służbie przyrody. O niespodziewanych skutkach oszczędzania energii
Niniejszy artykuł analizuje problem miejsca ptaków we współczesnych miastach oraz odpowiedzi, jaką w kwestii tej daje zastosowanie ceramicznych materiałów i komponentów budowlanych o tradycyjnej formie, jednak nieco zmienionej funkcji. .
więcej
Numer I 2021
Lidia Ciołek
AUTOR
Lidia Ciołek
Wykorzystanie rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej do oceny stałości składu zestawu surowcowego do syntezy C3S
W pracy przedstawiono badania odpowiednie do wytworzenia głównego składnika cementu portlandzkiego − krzemianu trójwapnia. Przeprowadzone badania obejmowały ujednorodnienie zestawu, ocenę stałości jego składu z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy fazowej w połączeniu z metodą Rietvelda oraz wyniki XRD wytworzonego spieku.
więcej
Numer I 2021
Piotr Kmiecik
AUTOR
Piotr Kmiecik
Próba rekonstrukcji wizerunku na fragmencie malowanego szkła z wykopalisk przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu
Niniejszy artykuł omawia problematykę związaną z próbą graficznej rekonstrukcji wizerunku przedstawionego na fragmencie szkła odnalezionego podczas wykopalisk, prowadzonych w ramach wyprzedzających badań archeologiczno - architektonicznych, na obszarze dawnego Szpitala Wszystkich Świętych we Wrocławiu.
więcej
Numer I 2021
Andrzej Grzebielec
AUTOR
Andrzej Grzebielec
Możliwość generacji energii elektrycznej podczas ugięcia szklanej tafli
Pozyskiwanie energii (energii elektrycznej czy ciepła) z wykorzystaniem szkła kojarzy się głownie z fotowoltaiką i kolektorami słonecznymi. Natomiast wiele szklanych biurowców boryka się z problemem naporu wiatru na powierzchnie.
więcej
Numer I 2021
Ewa Głodek-Bucyk
AUTOR
Ewa Głodek-Bucyk
Możliwość wykorzystania ciepła odpadowego w przemyśle mineralnym
W artykule przedstawiono możliwość zwiększenia efektywności energetycznej w przemyśle poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego. Obecnie istnieje znaczny potencjał wykorzystania ciepła odpadowego w przemyśle, które nie jest w pełni wykorzystywane.
więcej
Numer I 2021
Artur Rusowicz
AUTOR
Artur Rusowicz
Przegląd metod nakładania powłok ceramicznych na elementy metaliczne
Rozwój techniki spowodował potrzebę stosowania materiałów o podwyższonych własnościach. Dotyczy to zarówno własności mechanicznych, własności związanych z odpornością na korozję i erozję, odpornością na ścieranie oraz jako bariery cieplne i elektryczne.
więcej
Numer I 2021
Agnieszka Szabłowska
AUTOR
Agnieszka Szabłowska
Kompozyty polilaktydowe z wypełniaczem bioceramicznym
Materiały na bazie polilaktydu są perspektywicznymi surowcami do wytwarzania substytutów kości. Stale poszukuje się nowych rozwiązań poprawiających ich właściwości mechaniczne.
więcej
więcej 1 2 3 4 5 więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności