Obowiązki recenzenta

Głównym zadaniem recenzenta jest przygotowanie recenzji przesłanych artykułów naukowych. Recenzja stanowi rodzaj wsparcia dla Redaktora Naczelnego oraz redakcji w podjęciu decyzji dotyczącej publikacji artykułu w czasopiśmie oraz służy autorom radą co do tego, które fragmenty ich artykułów wymagają modyfikacji lub uzupełnienia, jeśli to konieczne.

  1. Recenzent powinien obiektywnie ocenić swoje możliwości dokonania recenzji artykułu w zakresie merytorycznym oraz w zadanym przez redakcję czasie.
  2. Recenzent nie może dokonać recenzji, jeżeli tworzy konflikt interesów wynikający z powodów finansowych, osobistych lub służbowych, z którymkolwiek z autorów artykułu, firmą lub instytucją naukową.
  3. Recenzent musi podpisać deklarację potwierdzającą brak konfliktu interesów.
  4. Wszystkie materiały dostarczone recenzentowi przez autorów traktowane są jako poufne i nie dzieli się on jakąkolwiek formą wiedzy z nich wynikającą z osobami nie zaangażowanymi bezpośrednio w proces publikacji w ramach jednego numeru, jak również nie wykorzystuje ich do własnych celów bez pisemnej zgody autorów.
  5. Recenzja dostarczona przez recenzenta powinna być przygotowana ze szczególnym odniesieniem i konkretnymi komentarzami popartymi konkretnymi argumentami, jednak pozbawiona personalnych uwag i odniesień do autorów.
  6. Zadaniem recenzenta jest również skontrolowanie, czy w artykule występują treści o wysokim stopniu podobieństwa do treści występujących w innych publikacjach, o których istnieniu wie, oraz poinformowanie o tym fakcie redaktora, jeżeli taka sytuacja ma miejsce.  
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności