Dla Autorów

ceramika przezroczystaRedakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym i popularnonaukowym, jak również artykuły informacyjne i felietony, poświęcone problematyce szkła i ceramiki w przemyśle, nauce,  sztuce  oraz historii. Przesłanie tekstu do redakcji jest równoważne z wyrażeniem zgody wszystkich Autorów na jego publikację.

Przesłane artykuły nie powinny naruszać praw autorskich osób trzecich - w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904). Przed publikacją Autorzy otrzymują do podpisania umowę licencyjną z Wydawnictwem SIGMA-NOT Sp. z o.o. o przeniesieniu praw autorskich na Wydawcę. Zarówno treść pracy, jak i wykorzystane w niej ilustracje oraz zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora lub  muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, a także zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów oraz dokonywania streszczeń. Wszystkie zamieszczone materiały są objęte prawem autorskim, a ich przedruk w jakiejkolwiek formie jest zabroniony.

Redakcja będzie przeciwdziałać zjawiskom takim jak ghostwriting i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej oraz powiadamiać o ich wystąpieniu odpowiednie podmioty.

  • ghostwriting - przypadek, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego udział – jako jednego z autorów – nie został ujawniony lub też nie wspomniano o roli tej osoby w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.
  • guest authorship (honorary authorship) - przypadek, gdy dana osoba w ogóle nie uczestniczyła w przygotowywaniu publikacji bądź też jej udział był znikomy, a mimo to została wymieniona jako autor lub współautor artykułu.


DOKUMENTY DO POBRANIA

  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności