Artykuły naukowe

Artykuły naukowe stanowią zasadniczy trzon czasopisma Szkło i Ceramika. Aby zwiększyć liczbę cytowań publikowanych artykułów naukowych dodaliśmy SiC do 2 baz (Index Copernicus oraz BazEkon) i staramy się o wejście do kolejnych. Zakres publikacji rozszerzyliśmy o nauki humanistyczne. Obecnie nasze artykuły otrzymują 20 punktów w ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dekoracja ceramiczna w przestrzeni industrialnej – dawny browar „Brauerei Pfeifferhof Carl Scholtz” we Wrocławiu (1895-1910)
Problem waloryzacji zespołów postindustrialnych pojawił się w Europie środkowej ze znacznym opóźnieniem w stosunku do doświadczeń krajów anglosaskich, w których planowana dokumentacja dziedzictwa przemysłowego rozpoczęła się w latach 70.
więcej
Wstępne wyniki wytwarzania proppantów o właściwościach magnetycznych
Syntetyczne proppanty ceramiczne są produktem wytwarzanym i rozpowszechnionym za granicą. Są dostępne w handlu jako produkt komercyjny i tylko ich cena może być powodem weryfi kacji dotychczasowych technologii wytwarzania.
więcej
Otrzymywanie szkła czerwonego przy użyciu purpury Kasjusza
Związki srebra i złota do barwienia szkła stosowano już od starożytności. Do połowy XIX w. nie rozumiano mechanizmu pojawiania się barwy w wyniku rozkładu soli srebra i złota, jednak proces ten był powszechnie stosowany.
więcej
Badanie wpływu wybranych tlenków metali na możliwość modyfikacji barwy ceramicznej farby purpurowej
Purpura Kasjusza, znana od czasów starożytnego Egiptu, to koloidalne złoto barwy czerwonej osadzone na odpowiednim nośniku. Metodę produkcji koloidalnego kompleksu z chlorku złota (III) i wodorotlenku cyny (II) stosowano już w II-giej połowie XVII w.
więcej
Właściwości termiczne i termomechaniczne jako kryterium doboru materiałów ogniotrwałych w piecach szklarskich
Powiązanie przemysłu szklarskiego z sektorem: budowlanym, spożywczym, rozlewniczym stwarza stałe możliwości tak w zakresie rozwoju produkcji szkła, jak i wzrostu konkurencyjności wynikającego ze wzrostu wymagań środowiskowych oraz cen energii.
więcej
Otrzymywanie i charakterystyka nanoproszków Y3Al5O12 syntezowanych na drodze reakcji spaleniowej inicjowanej promieniowaniem mikrofalowym
Zainteresowanie proszkami ceramicznymi o rozmiarach cząstek od kilku do 100 nm, mimo początkowego dość sceptycznego podejścia wielu grup badawczych, cieszy się niemalejącym zainteresowaniem od kilku dekad.
więcej
Czynniki wpływające na jakość powierzchni barwnych farb ceramicznych utrwalanych techniką laserową na podłożu szklanym
W ostatnich kilkunastu latach w przemyśle szklarskim i ceramicznym nastąpiły znaczące zmiany w technologii zdobienia szkła i ceramiki. Konwencjonalny proces dekoracji wyrobów ceramicznych i szklanych farbami ceramicznymi jest czasochłonny i wysoce energochłonny, a uzyskiwany efekt ekonomiczny w dużym stopniu zależy od wielkości realizowanego nakładu dekoracji. .
więcej
Formowanie kompozytów gradientowych z układu ceramika-metal metodą odlewania odśrodkowego
Szczególnym rodzajem kompozytów ceramika-metal są materiały gradientowe (z ang. FGM – functionally gradient materials). Materiały te charakteryzują się ciągłą zmianą właściwości fizyczno-chemicznych wzdłuż wybranego kierunku.
więcej
Pigmenty perłowe do dekorowania wyrobów ceramicznych
Naturalne perły, muszle omułków jadalnych, rybie łuski, skrzydła owadów i minerały charakteryzuje wyjątkowy połysk, luminancja i opalizacja. Te niezwykle dekoracyjne zjawiska naturalne będące efektem biomineralizacji przezroczystych warstw węglanu wapnia i substancji białkowych różniących się współczynnikami załamania światła od dawna wzbudzały szczególne zainteresowania człowieka. .
więcej
więcej 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności