Artykuły naukowe

Artykuły naukowe stanowią zasadniczy trzon czasopisma Szkło i Ceramika. Aby zwiększyć liczbę cytowań publikowanych artykułów naukowych dodaliśmy SiC do 2 baz (Index Copernicus oraz BazEkon) i staramy się o wejście do kolejnych. Zakres publikacji rozszerzyliśmy o nauki humanistyczne. Obecnie nasze artykuły otrzymują 20 punktów w ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Spoiwo bezklinkierowe otrzymane w wyniku alkalicznej aktywacji zeszklonego żużla pomiedziowego
Polityka ekologiczna Unii Europejskiej stała się inspiracją do poszukiwania w przemyśle nowych rozwiązań technologicznych, których celem jest zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, zwłaszcza w kwestii nadmiernej emisji CO2.
więcej
Wpływ tlenku baru na właściwości szkieł tellurowych
Postęp technologii i elektroniki związany jest z ogromnym zapotrzebowaniem na urządzenia podnoszące jakość i komfort życia. Rosnące nieustannie oczekiwania człowieka przyczyniły się również do gwałtownego rozwoju optoelektroniki, która zajmuje się konstrukcją oraz zastosowaniem urządzeń i aparatów do emisji i detekcji światła.
więcej
Wstępne badania wpływu dodatku LiF i SiO2 na właściwości ceramiki cyrkonowej
Współczesne kierunki badań nad ceramicznymi materiałami protetycznymi są wyznaczane przez stały wzrost wymagań pacjentów, stomatologów i protetyków w zakresie zarówno trwałości, jak i walorów estetycznych stałych uzupełnień protetycznych. .
więcej
Wpływ zagęszczenia zestawu surowcowego na transport ciepła i proces topienia masy szklanej
Proces technologiczny wytwarzania masy szklanej jest procesem wieloetapowym. Obejmuje: sporządzenie zestawu surowcowego, proces topienia, klarowanie i ujednorodnianie stopionej masy oraz formowanie.
więcej
Otrzymywanie ceramiki funkcjonalnej z wykorzystaniem reakcji polimeryzacji rodnikowej
W otrzymywaniu tworzyw ceramicznych o założonych właściwościach znaczącą rolę odgrywają procesy formowania, pozwalające na przejście od proszku ceramicznego do wyrobu o określonej geometrii i mikrostrukturze.
więcej
Czujnik kapilarny z rdzeniem domieszkowanym jonami samaru
Ciągły postęp technologiczny w zakresie fotoniki umożliwia konstruowanie specyficznych czujników wykorzystujących nowe rodzaje źródeł promieniowania optycznego.
więcej
Badanie wpływu dodatku kwasu jabłkowego na właściwości cementu szkło-jonomerowego
Cementy szkło-jonomerowe są dobrze znanymi materiałami znajdującymi szerokie zastosowanie w stomatologii, np. do wypełnień ubytków, szczelnych podkładów pod wypełnienia lub do osadzania uzupełnień protetycznych.
więcej
Metody badań antypoślizgowości płytek ceramicznych stosowane w Polsce
Dotychczas, w większości przypadków, klienci wybierali płytki ceramiczne kierując się przede wszystkim walorami estetycznymi – wzorem i barwą. Obecnie, wraz z rozwojem budownictwa w układzie kompleksowym, projektanci i inwestorzy wymagają pełnej charakterystyki płytek ceramicznych, a szczególnie określania ich odporności na poślizg.
więcej
Wpływ charakterystyki ekologicznej źródeł energii na obciążenia środowiska towarzyszące produkcji szkła płaskiego float
Oddziaływania na środowisko związane z produkcją szkła odnoszą się głównie do zubożenia zasobów, przede wszystkim paliw kopalnych. Surowce mineralne użyte do produkcji szkła mają znaczenie drugorzędne.
więcej
więcej 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności