Artykuły naukowe

Artykuły naukowe stanowią zasadniczy trzon czasopisma Szkło i Ceramika. Aby zwiększyć liczbę cytowań publikowanych artykułów naukowych dodaliśmy SiC do 2 baz (Index Copernicus oraz BazEkon) i staramy się o wejście do kolejnych. Zakres publikacji rozszerzyliśmy o nauki humanistyczne. Obecnie nasze artykuły otrzymują 20 punktów w ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Na marginesie poszukiwań Quarjat as-Saqaliba: wczesnośredniowieczna ceramika z emiratu Nekor
Quarjat as-Saqaliba to arabska nazwa oznaczająca „wieś Słowian”, którą wymienia w XI wieku hiszpańsko-arabski historyk Abu ‘Abd Allah al-Bakri.
więcej
Adaptacja wnętrza sakralnego z zastosowaniem akustycznych modułów ceramicznych
Ideą opracowania autorskiej koncepcji akustycznego modułu ceramicznego było zaprojektowanie systemu modułów ceramicznych, które będą kształtować akustykę wnętrza.
więcej
Znaczenie sztuki w publicznej przestrzeni miejskiej na podstawie wybranych przykładów obiektów ceramicznych we Wrocławiu
Publiczna przestrzeń miejska i jej założenia – wprowadzenie Zgodnie z Ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozdział 1, Art.
więcej
Coating synthetic materials with zinc oxide nanoparticles acting as a UV filter
The majority of the currently produced film packaging are made of plastics, with PET being one of the most frequently used polymers. The greatest area of application of plastics in Europe is the packaging sector, with a nearly 40% share in the plastics industry in 2013, generating a positive trade balance amounting to EUR 18 billion.
więcej
Kształtowanie ubytkowe wyrobów ceramicznych zawierających cienkie ścianki (poniżej 1 mm) z wykorzystaniem obrabiarki CNC.
Szybkie prototypowanie jest często stosowane na samym początku cyklu produkcji, głównie w celu wykonania prototypu przyszłego produktu. Pojedyncze elementy lub krótkie serie wykonane tradycyjnymi metodami są zazwyczaj drogie, więc połączenie szybkiej i taniej metody kształtowania zgrubnego poprzez prasowanie proszków i obróbki ubytkowej może znacząco obniżyć koszty i skrócić czas wykonania detali. .
więcej
Optymalizacja procesu odprężania wyrobów szklanych formowanych ręcznie w odprężarce komorowej elektrycznej
Odprężanie szkła to proces technologiczny następujący po formowaniu szkła, którego celem jest takie studzenie wyrobu szklanego, by nie nastąpiło jego uszkodzenie bądź zniszczenie wskutek naprężeń występujących w szkle. .
więcej
Niskotemperaturowe starzenie cyrkonowych materiałów ceramicznych Y-TZP.
Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru Y-TZP (ang. Yttriastabilized Tetragonal Zirconia Polycrystal) jest powszechnie stosowany jako materiał protetyczny w stomatologii, do wykonywania elementów implantów oraz podbudów koron i mostów.
więcej
Szkła dla immobilizacji odpadów radioaktywnych
Różnego rodzaju odpady towarzyszą działalności człowieka już od wczesnej prehistorii po dzień dzisiejszy i zapewne będą towarzyszyć w bliższej i dalszej przyszłości.
więcej
Nowożytne wyroby szklane ze stanowiska „Teatr Szekspirowski” przy ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Dużą rolę w poznaniu niektórych aspektów życia mieszkańców miast odgrywają wyroby ze szkła, wśród których wyjątkową wartość mają produkty importowane.
więcej
więcej 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności