Artykuły naukowe

Artykuły naukowe stanowią zasadniczy trzon czasopisma Szkło i Ceramika. Aby zwiększyć liczbę cytowań publikowanych artykułów naukowych dodaliśmy SiC do 2 baz (Index Copernicus oraz BazEkon) i staramy się o wejście do kolejnych. Zakres publikacji rozszerzyliśmy o nauki humanistyczne. Obecnie nasze artykuły otrzymują 20 punktów w ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Optymalizacja procesu odprężania wyrobów szklanych formowanych ręcznie w odprężarce komorowej elektrycznej
Odprężanie szkła to proces technologiczny następujący po formowaniu szkła, którego celem jest takie studzenie wyrobu szklanego, by nie nastąpiło jego uszkodzenie bądź zniszczenie wskutek naprężeń występujących w szkle. .
więcej
Niskotemperaturowe starzenie cyrkonowych materiałów ceramicznych Y-TZP.
Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru Y-TZP (ang. Yttriastabilized Tetragonal Zirconia Polycrystal) jest powszechnie stosowany jako materiał protetyczny w stomatologii, do wykonywania elementów implantów oraz podbudów koron i mostów.
więcej
Szkła dla immobilizacji odpadów radioaktywnych
Różnego rodzaju odpady towarzyszą działalności człowieka już od wczesnej prehistorii po dzień dzisiejszy i zapewne będą towarzyszyć w bliższej i dalszej przyszłości.
więcej
Nowożytne wyroby szklane ze stanowiska „Teatr Szekspirowski” przy ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Dużą rolę w poznaniu niektórych aspektów życia mieszkańców miast odgrywają wyroby ze szkła, wśród których wyjątkową wartość mają produkty importowane.
więcej
Mozaiki na straży przeszłości – upamiętnienie bitwy pod Cedynią
Gdy zbliżała się rocznica bitwy pod Cedynią, było wiadome, że władze postarają się ją wykorzystać w sposób propagandowy. Zwycięstwo wojów Mieszka I nad wojskiem margrabiego Hodona sprzed tysiąca lat idealnie wpisywało się w kultywowany w Polsce Ludowej mit Ziem Odzyskanych – pradawnych ziem piastowskich, które po wielu wiekach powróciły do macierzy.
więcej
Wpływ temperatury i wilgotności na właściwości spektrofotometryczne szkieł z powłokami
Poprawę funkcjonalności szkieł budowlanych do przeszkleń zewnętrznych, szkieł opakowaniowych, gospodarczych i optycznych można osiągnąć dzięki modyfikacji powierzchni szkła poprzez nanoszenie cienkich powłok.
więcej
Ocena czasu suszenia pierwszej i drugiej warstwy ceramicznej formy odlewniczej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
Na przestrzeni lat obserwuje się dynamiczny rozwój przemysłu odlewniczego, który staje się coraz bardziej ekologiczny i umożliwia wytwarzanie odlewów o coraz bardziej skomplikowanych kształtach i wysokich właściwościach użytkowych.
więcej
Porcelanowy ogród. Flora w ceramice europejskiej XVIII–XX w.
Dekoracje motywami florystycznymi – początkowo rytowanymi podszkliwnie w masie ceramicznej – wprowadzono w latach rządów dynastii Song (960–1279), zaś w okresie kolejnej dynastii Yüan (1280–1367) pojawił się nowy typ dekoracji o motywach roślinnych, które malowano podszkliwnie błękitem kobaltowym [1, 2].
więcej
Szkło piankowe otrzymane na bazie popiołów lotnych ze spalania biomasy
Obecnie w budownictwie istnieje potrzeba poszukiwania i stosowania nowych materiałów o atrakcyjnych cechach użytkowych i korzystnych właściwościach termicznych, izolacyjnych i akustycznych.
więcej
więcej 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności