Artykuły naukowe

Artykuły naukowe stanowią zasadniczy trzon czasopisma Szkło i Ceramika. Aby zwiększyć liczbę cytowań publikowanych artykułów naukowych dodaliśmy SiC do 2 baz (Index Copernicus oraz BazEkon) i staramy się o wejście do kolejnych. Zakres publikacji rozszerzyliśmy o nauki humanistyczne. Obecnie nasze artykuły otrzymują 20 punktów w ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Czujnik kapilarny z rdzeniem domieszkowanym jonami samaru
Ciągły postęp technologiczny w zakresie fotoniki umożliwia konstruowanie specyficznych czujników wykorzystujących nowe rodzaje źródeł promieniowania optycznego.
więcej
Badanie wpływu dodatku kwasu jabłkowego na właściwości cementu szkło-jonomerowego
Cementy szkło-jonomerowe są dobrze znanymi materiałami znajdującymi szerokie zastosowanie w stomatologii, np. do wypełnień ubytków, szczelnych podkładów pod wypełnienia lub do osadzania uzupełnień protetycznych.
więcej
Metody badań antypoślizgowości płytek ceramicznych stosowane w Polsce
Dotychczas, w większości przypadków, klienci wybierali płytki ceramiczne kierując się przede wszystkim walorami estetycznymi – wzorem i barwą. Obecnie, wraz z rozwojem budownictwa w układzie kompleksowym, projektanci i inwestorzy wymagają pełnej charakterystyki płytek ceramicznych, a szczególnie określania ich odporności na poślizg.
więcej
Wpływ charakterystyki ekologicznej źródeł energii na obciążenia środowiska towarzyszące produkcji szkła płaskiego float
Oddziaływania na środowisko związane z produkcją szkła odnoszą się głównie do zubożenia zasobów, przede wszystkim paliw kopalnych. Surowce mineralne użyte do produkcji szkła mają znaczenie drugorzędne.
więcej
Badania wpływu domieszki jonów Gd3+ na własności magnetooptyczne szkła tellurowego
Badania szkieł tellurowych, należących do grupy szkieł specjalnych, ukierunkowane na możliwości ich zastosowań w technice światłowodowej i optoelektronice są uzasadnione ze względu na interesujące własności fizykochemiczne.
więcej
Bolesławiecka garncarnia artystyczna Kurta Randhahna – zapomniany epizod z okresu secesji
W XIX wieku bolesławieckie naczynia kamionkowe cieszyły się wielką popularnością i słynęły z dobrej jakości. Charakterystyczne dla Bolesławca były dwa rodzaje wyrobów.
więcej
Renesans szkła prasowanego na tle historii Huty Szkła Gospodarczego w Ząbkowicach
Hutę Szkła Gospodarczego „Ząbkowice” (wtedy pod nazwą „Ząbkowicka Fabryka Szkła”) założył Niemiec, Josef Schreiber jr, w 1884 roku. Fabryka powstała w miejscowości Ząbkowice (obecnie dzielnica Dąbrowy Górniczej), na terenie zaboru rosyjskiego.
więcej
Opracowanie farb ceramicznych zapewniających tworzenie wielowarstwowych powłok z przestrzeni barwnej CMYK
Paleta barw CMYK została opracowana na potrzeby przemysłu poligrafi cznego. Zestaw podstawowych czterech barw farb drukarskich – Cyan, Magenta, Yellow, Black (niebieskozielona, purpurowa, żółta, czarna) – tworzy model barwny wykorzystywany w programach grafi cznych.
więcej
Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do oceny wpływu wstrząsów cieplnych na zmiany teksturalne i rozkład wielkości porów w magnezjowo- -chromowych tworzywach ogniotrwałych
W materiale poddanym ochłodzeniu lub ogrzaniu mogą – bez przyłożenia zewnętrznych obciążeń – powstać naprężenia mechaniczne. Jeśli w określonym punkcie materiału naprężenia te przekroczą wartość krytyczną, wówczas mogą w tym punkcie powstać pęknięcia.
więcej
więcej 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności