Artykuły naukowe

Artykuły naukowe stanowią zasadniczy trzon czasopisma Szkło i Ceramika. Aby zwiększyć liczbę cytowań publikowanych artykułów naukowych dodaliśmy SiC do 2 baz (Index Copernicus oraz BazEkon) i staramy się o wejście do kolejnych. Zakres publikacji rozszerzyliśmy o nauki humanistyczne. Obecnie nasze artykuły otrzymują 20 punktów w ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Badanie możliwości przygotowania past do drukowania przestrzennego (3D) z wybranych biomateriałów ceramicznych
Jednym z istotnych aspektów i ważnym problemem do rozwiązania w nowoczesnej chirurgii implantacyjnej jest możliwość dobrego zespolenia wszczepu z kością. Odpowiedni kształt implantu, uwzględniający rozkład naprężeń na granicy kontaktu implant-tkanka kostna, zapewniający sztywne osadzenie wszczepu w kości przez cały okres jego przebywania w organizmie pozwala na stworzenie takich warunków wgajania wszczepów, jakie towarzyszą normalnemu procesowi gojenia złamanej kości. .
więcej
Wpływ procesu impregnacji na mikrostrukturę tworzywa ogniotrwałego
O własnościach materiałów ogniotrwałych decydują, obok składu fazowego, ich mikrostruktura, czyli rodzaj faz krystalicznych i bezpostaciowych zawartych w materiale, proporcje ilościowe tych faz, wielkość kryształów, ich kształt i orientacja (cechy morfologiczne faz składowych) oraz przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych faz w tworzywie. .
więcej
Otrzymywanie ceramiki przezroczystej z CaF2 z wykorzystaniem techniki Hot Isostatic Pressing-HIP
Pierwszy laser ceramiczny oparty na CaF2 domieszkowany jonami dysprozu był otrzymany w roku 1964 przez Hetcha i jego współpracowników. Niestety, prace te nie były kontynuowane, a ilość publikacji dotyczących otrzymywania materiałów laserowych opartych na CaF2 jest wciąż niewielka.
więcej
Szkła kolorowe dla małych producentów szkieł artystycznych
Oprócz niewątpliwych korzyści dla środowiska wynikających z recyklingu materiału odpadowego, jakim jest stłuczka szklana z recyklingu, można również mówić o korzyściach ekonomicznych wynikających z obniżenia kosztów wytworzenia 1 kg szkła, wprowadzając do zestawu surowiec odpadowy w postaci oczyszczonej stłuczki szklanej.
więcej
Magnezjowa ceramika ogniotrwała z dodatkiem tlenku cyrkonu
Głównym składnikiem wielu odmian zasadowych materiałów ogniotrwałych jest tlenek magnezu, który przyczynia się do bardzo dobrej odporności chemicznej na działanie czynników alkalicznych takich materiałów.
więcej
Lokalizacja hut szkła na (pod)warszawskim Targówku
Początki przemysłu fabrycznego na terenie Warszawy przypadają na lata 1815–1830. Jego znaczny rozwój nastąpił po powstaniu styczniowym, kiedy to ukształtował się Warszawski Okręg Przemysłowy (WOP).
więcej
Budowa kabin w samolotach myśliwskich RAF-u i wpływ na zmiany ich kształtu w czasie II wojny światowej
Tempo rozwoju lotnictwa w trakcie II wojny światowej było fenomenalnym zjawiskiem. Tak jak w przypadku pozostałych kluczowych technicznych środków walki z tego okresu – łodzi podwodnych, okrętów nawodnych i czołgów – losy całych narodów zależne były od ciągłego rozwoju technicznego ich konstrukcji przez głównych graczy politycznych. .
więcej
Zastosowanie reakcji fotopolimeryzacji w formowaniu ustrukturyzowanych folii ceramicznych
Nowoczesne metody formowania wymagają stosowania różnego typu dodatków organicznych i nieorganicznych. Dodatki te ułatwiają proces formowania lub są czynnikiem decydującym o powodzeniu zastosowania danej metody.
więcej
Carl Ferdinand von Wolfsburg i Hans Gottlieb von Bressler – wrocławscy malarze na porcelanie doby baroku
Hausmalerei to zjawisko, które pojawiło się około połowy XVII w. i związane było z dekorowaniem fajansu, szkła, a od pierwszej połowy XVIII w. także porcelany przez malarzy domowych (hausmaler ) – artystów tworzących poza manufakturami, we własnych pracowniach.
więcej
więcej 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności