Artykuły naukowe

Artykuły naukowe stanowią zasadniczy trzon czasopisma Szkło i Ceramika. Aby zwiększyć liczbę cytowań publikowanych artykułów naukowych dodaliśmy SiC do 2 baz (Index Copernicus oraz BazEkon) i staramy się o wejście do kolejnych. Zakres publikacji rozszerzyliśmy o nauki humanistyczne. Obecnie nasze artykuły otrzymują 20 punktów w ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ceramika siwa i czarna pogranicza polsko-litewskiego
Ceramika ludowa jest jedną z form wyrazu artystycznego, która w XXI w. przeżywa swoje odrodzenie. Wielu artystów, i to nie tylko ludowych, sięga do starych i sprawdzonych metod wytwarzania różnego rodzaju przedmiotów z gliny.
więcej
Ceramika malowana okresu halsztackiego w Polsce
Zjawisko malowania przedmiotów ceramicznych istniało od momentu, kiedy człowiek nauczył się przemieniać glinę w ceramikę. Zakres malowanych wzorów i form ceramicznych był różny w zależności od czasu i miejsca ich powstawania.
więcej
Ocena możliwości zastosowania pogórniczych odpadów TG3 z Turoszowa w produkcji ceramiki sanitarnej
Zagospodarowanie odpadów mineralnych oraz problemy związane z recyklingiem to jeden z ważniejszych problemów dzisiejszych czasów, zwłaszcza w rozumieniu wymogów unijnych.
więcej
Przykłady otrzymywania nanocząstek z wykorzystaniem mikrofalowej solwotermalnej syntezy MSS
Właściwości materiałów rozdrobnionych, w postaci nanocząstek (NC), silnie zależą od ich rozmiaru. Cecha ta uwidocznia się przy rozmiarach cząstek mniejszych od pewnej wartości krytycznej, zależnej od tego jaka właściwość nas interesuje (np.
więcej
Pride, Pottery and Nationalism in Nineteenth-Century Ireland
When people buy pottery they usually do it in order to use it as crockery or as an ornament. Being a product of artistic expression clayware can have a symbolic meaning as well.
więcej
„Mykeńskie” paciorki fajansowe z Kietrza na Górnym Śląsku
Na terenie Kietrza, niewielkiego miasta położonego na północnym przedpolu Bramy Morawskiej, znajduje się rozległe cmentarzysko pradziejowe, które w świetle wieloletnich badań użytkowano bez widocznych przerw przez ponad tysiąc lat.
więcej
Ocena środowiskowa technologii wytwarzania proppantu na podstawie analizy LCA – analiza porównawcza
Celem artykułu była ocena potencjalnego wpływu na środowisko dwóch technologii wytwarzania surowego proppantu z zastosowaniem techniki LCA. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r.
więcej
Badania naprężeń w szkle
Naprężenia to siły ściskające lub rozciągające, działające na jednostkę powierzchni przekroju danego ciała. Procesy technologiczne przeprowadzane w przemyśle szklarskim niemal zawsze wpływają na stan naprężeń produkowanych wyrobów.
więcej
Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego KWIATOGAL – powstanie, profil produkcji i stylistyka
Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Kwiatogal” znana przede wszystkim z produkcji ręcznie malowanej porcelany, powstała w Warszawie w 1950 r.
więcej
więcej 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 więcej
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności